20.09.2023

Norge blir gjesteland på bokmessen i Leipzig 2025

I 2025 blir Norge gjesteland på bokmessen i Leipzig. Europas største litteraturfestival «Leipzig leser» er en viktig del av messen, og fyller hele byen fire dager med 3000 arrangementer på 350 forskjellige steder. Dette er en gylden mulighet til å presentere bredden av litteratur fra Norge til et leseinteressert publikum fra hele Tyskland.

Image00029
NORLAs direktør Margit Walsø og bokmessen i Leipzigs direktør Oliver Zille signerer gjestelandsavtalen for 2025, i lokalene til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Litteratur fra Norge i fokus på Europas største lesefestival

Det litterære programmet skal presentere en rekke forfattere fra Norge, både på bokmessen og i Leipzig by. Det skal også gjenspeile dagsaktuelle temaer og vise den rike forlagsfloraen i Norge. Hovedvekten av programmet vil være basert på bøker som nylig er utkommet i tysk oversettelse.
I forbindelse med gjestelandsprosjektet, vil NORLA yte tilskudd til oversettelse for tyske, sveitsiske og østerrikske forlag med mål om flere nye titler opp mot bokmessen i 2025. Forleggere, bokhandlere, oversettere og presse vil inviteres til Norge i forberedelsene til prosjektet.

Mer enn en bokmesse

Det unike med bokmessen i Leipzig, er at den er like mye en litteraturfestival som en bransjemesse. Leipzig kan vise til en lang litterær tradisjon, som en av Tysklands eldste bokmesser. Her kan vi lage attraktive arrangementer for stort publikum fra hele Tyskland, og samtidig nå messens tyske og internasjonale bransjeaktører, som forlag, bokhandlere og oversettere, både på messeområdet og i byen.
- Det tyske markedet har lenge vært viktig for norsk litteratur i utlandet. Nå får vi muligheten til å intensivere kontakten og løfte frem nye stemmer på en lesemesse som har som mål å inspirere leseren og sette forfatteren i sentrum, sier direktør i NORLA, Margit Walsø.

Litteraturlandet Norge

Oliver Zille, direktør for bokmessen i Leipzig, sier:
- Litteratur fra Norge er populært og høyt ansett i det tyskspråklige markedet. Norges synlighet som gjesteland gir forfattere en ideell mulighet til å presentere nye bøker til et nysgjerrig publikum og øke entusiasmen for litteratur og kultur fra Norge. Takket være bokmessens og lesefestivalens brede appell til publikum, er Leipzig det perfekte stedet å øke bevisstheten om Norge og deres litterære kvaliteter på en bærekraftig måte.
Prosjektet organiseres av NORLA, som allerede har erfaring fra flere gjestelandsprosjekt, som ved Bokmessen i Frankfurt 2019 og Bokmessen i Warszawa 2022. Prosjektet har allerede fått tilskudd fra Utenriksdepartementet. Nå starter den viktige jobben å involvere hele bokbransjen både hjemme og i Tyskland, samt andre aktører og samarbeidspartnere.

Image00009
Bak fra v.: Alexander Løken (leder NBU og styremedlem i NORLA), Joakim M. Lie (prosjektleder Fritt Ord), Hilde Lyng (leder Norsk Oversetterforening), Arne Vestbø (generalsekretær NFFO og styreleder i NORLA), Andrine Pollen (ansattrepresentant i styret).
Foran fra v.: Brynjulf Jung Tjønn (leder Forfatterforeningen, styremedlem i NORLA), Heidi Austlid (direktør Forleggerforeningen og nestleder i NORLAs styre), Evy Tillman (agent Oslo Literary Agency og styremedlem i NORLA), Eystein Hanssen (styreleder Forfatterforbundet), Margit Walsø (direktør NORLA) og Oliver Zille (direktør bokmessen i Leipzig). Marit Alette Utsi (SALAS – samisk forleggerforening) deltok digitalt og er derfor ikke med på bildet.

Stor entusiasme i Norge

I forbindelse med signering av avtalen, gjestet bokmessens direktør Oliver Zille og prosjektleder Laura Büching nylig Oslo. De hadde et innholdsrikt program over to dager, og møtte en lang rekke aktører i bokbransjen og politisk ledelse i Norge, i tillegg til NORLAs styre og administrasjon.

Bokmessens representanter møtte representanter fra Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet, Goethe Instituttet, flere litterære agenturer, Forleggerforeningens eksportutvalg, SALAS – samisk forleggerforening, Deichman Bjørvika, Willy Brandt-stiftelsen og også forfattere.

Vi er mange som ser frem til å presentere Norge som gjesteland på bokmessen i Leipzig i 2025!

Les mer

Mer om satsningen i 2024 og 2025