NORLAs reisetilskudd - Bevilgninger

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet. NORLA har i tillegg fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte følgende midler:

*En begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet. (Les om ordningen her).

*En sum til forfattere og forelesere som inviteres til universiteter i utlandet der det undervises i norsk. (Mer om ordningen)

*Og til sist en sum for utenlandsk presse som ønsker å reiser til Norge.

Se oversikter under over reisetilskudd med midler fra Utenriksdepartementet utbetalt fom. 2018.