For agenter og forlag

Oversettelsesstøtte

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs støtte til oversettelse av norsk litteratur.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til firmapost@norla.no
skriv ‘Oversettelsesstøtte’ i emnefeltet.

Se hvilke typer litteratur som kan motta støtte under “Kriterier” her (sist revidert i september 2013).

Les mer støtte til oversettelser innen Norden her.

Teksten må utgis i bokform, og man må søke om støtte i forkant av utgivelsen.
Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Alle søknader må følges av kontrakt med rettighetshaver og oversetter, samt oversetters CV hvor det skal fremgå at han/hun behersker norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk. Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
Alle søknader om oversettelsesstøtte (og evt. produksjonsstøtte) avgjøres av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd kan bevilge støtte for inntil fire søknader pr forlag pr år, og forlag kan søke om støtte for makismalt to titler pr søknadsrunde.
Les mer om NORLAs faglige råd.

Det søkes på eget søknadsskjema (under), fulgt av angitte vedlegg.
NORLA kan av sikkerhetsgrunner dessverre ikke motta zip-filer. Vi ber derfor om å få tilsendt vedlegg som Word- eller PDF-filer.

Søknadsfrister:
Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.

Søknadene behandles vanligvis i løpet av en måned.
Opplysninger om bevilget støtte fra NORLA skal gjengis på bokens kolofonside. Anbefalt formulering (på det aktuelle språket) er:
“Denne oversettelsen er utgitt med støtte fra NORLA, Norwegian Literature Abroad.”

NORLAs logo skal alltid gjengis (kan lastes ned her).

I tillegg til oversettelsesstøtte for norske bøker, kan forlag i utlandet også søke NORLA om produksjonsstøtte til illustrerte bøker for barn og visse typer illustrert sakprosa. Søknadene må sendes samtidig.
Les mer om produksjonsstøtte her.

Garanti for oversettelsesstøtte til tysk og engelsk

I forbindelse med satsingen mot Frankfurt 2019 vil egne prosjektmidler brukes til å heve støtten til utgivelser på tysk og engelsk. Søknader som blir godkjent av NORLAs litterære råd og hvor bøkene vil utgis i 2018 og 2019 er garantert oversettelsesstøtte på 50%.
Denne garantien gjelder også krim, med unntak av bøker av forfattere som har fått utgitt fire eller flere titler på samme forlag i disse språkområdene.

Utvidet oversettelsesstøtte til tysk og engelsk

I tillegg til garantert støtte til tyske og engelske utgivelser i 2018 og 2019, som beskrevet over, vil verk av stor kulturell betydning, som ikke nødvendigvis har stort kommersielt potensial, i enkelte tilfeller kunne få inntil 75% støtte.
Søknader om støtte til slike verk vil bli behandlet av Frankfurt-teamet.
Begrunnelse må vedlegges søknadsskjemaet i et eget brev på maksimalt én A4-side.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com