For agenter og forlag

Oversettelsesstøtte

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs støtte til oversettelse av norsk litteratur.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til firmapost@norla.no
skriv ‘Oversettelsesstøtte’ i emnefeltet.

Se hvilke typer litteratur som kan motta støtte under Kriterier (sist revidert i februar 2021).

Les mer støtte til oversettelser innen Norden her.

Teksten må utgis i bokform, og man må søke om støtte i forkant av utgivelsen.
Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Alle søknader må følges av kontrakt med rettighetshaver og oversetter, samt oversetters CV hvor det skal fremgå at han/hun behersker norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk. Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
Alle søknader om oversettelsesstøtte (og evt. produksjonsstøtte) avgjøres av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd kan bevilge støtte for inntil fire søknader pr forlag pr år, og forlag kan søke om støtte for makismalt to titler pr søknadsrunde.
Les mer om NORLAs faglige råd.

Det søkes på eget søknadsskjema (under), fulgt av angitte vedlegg.
NORLA kan av sikkerhetsgrunner dessverre ikke motta zip-filer. Vi ber derfor om å få tilsendt vedlegg som Word- eller PDF-filer.

Søknadsfrister:
Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.

Søknadene behandles vanligvis i løpet av en måned.
Opplysninger om bevilget støtte fra NORLA skal gjengis på bokens kolofonside. Anbefalt formulering (på det aktuelle språket) er:
“Denne oversettelsen er utgitt med støtte fra NORLA, Norwegian Literature Abroad.”

NORLAs logo skal alltid gjengis (kan lastes ned her).

I tillegg til oversettelsesstøtte for norske bøker, kan forlag i utlandet også søke NORLA om produksjonsstøtte til illustrerte bøker for barn og visse typer illustrert sakprosa. Søknadene må sendes samtidig.
Les mer om produksjonsstøtte her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019