For oversettere

Oversetter du fra norsk til et annet språk? Her kan du finne en rekke tilskuddsordninger, både til direkte oversettelser og kompetanseheving for oversettere.

Tilskudd

Andre tilbud