For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

SØKNADSFRISTER. 15.1. og 1.8.

Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.
NORLA har ansvaret for forvaltningen av Utenriksdepartementets ordning for økonomisk tilskudd til forfatter-/foreleserbesøk ved høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Internasjonalt delegatprogram for litteraturfestivaler

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA forvalter siden våren 2022 en ny ordning for internasjonalt delagatprogram ved norske litteraturfestivaler og andre sentrale litteraturarrangementer i Norge.

Reisetilskudd til norske forfattere og forelesere invitert til (fysiske eller digitale) festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende, senest en måned før arrangementet skal finne sted

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019