For agenter og forlag

Støtte til antologier og tidsskrifter

NORLA kan gi støtte til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsesstøtte.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.
Søknader behandles fortløpende.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com