For agenter og forlag

Støtte til antologier og tidsskrifter

NORLA kan gi støtte til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsesstøtte.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.
Søknader behandles fortløpende.