For oversettere

Prøveoversettelser for oversettere

Oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Tilskudd til oversettere

NORLA tilbyr tilskudd til prøveoversettelser som en stimulans til oversettere som ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland. Tilskuddet er normalt på NOK 3.000.
Tilskuddet er forbeholdt oversettere som oversetter til ikke-nordiske språk. Det kan maksimalt søkes for to titler pr år og totalt NOK 5.000.
Oversettere må dokumentere at oppdraget er klarert med rettighetshaver og også vedlegge CV.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).
Søknader behandles i månedlige møter.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed.

Anbefalt fremgangsmåte:
1. Lag/oversett en presentasjon av boken og forfatteren.
2. Oppgi eventuelle utenlandssalg av boken (evt. tidligere bøker av samme forfatter), samt kontaktinfo til forvalter av bokens utenlandsrettigheter.
3. Skriv gjerne et kort sammendrag av boken (max. 2 sider).
4. Oversett et utdrag fra boken (inntil et kapittel) som gir et representativt bilde av bokens stil og innhold. Avtal gjerne utdrag med rettighetshaver. For sakprosa: oversett gjerne innholdsfortegnelse og evt. forord.
5. Oversett også et utvalg anmeldelser av boken.
6. Du kan sende presentasjonen til flere forlag av gangen, men gjør oppmerksom på at du gjør det, og gi forlagene nok tid til vurdering før du kontakter dem igjen.
7. Husk også å sende med din egen CV, med oversikt over dine kvalifikasjoner som oversetter.
8. NORLA ønsker tilsendt presentasjonen og en kort rapport om arbeidet senest 6 måneder etter bevilget tilskudd. Vi forbeholder oss retten til å bruke presentasjonen/oversettelsen på våre websider etc.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019