For oversettere

Prøveoversettelser for oversettere

Oversettere i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Støtte til oversettere

NORLA tilbyr støtte til prøveoversettelser som en stimulans til oversettere som ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland. Støtten er normalt på NOK 3.000.
Støtten er forbeholdt oversettere som oversetter til ikke-nordiske språk. Det kan maksimalt søkes om støtte for to titler pr år og totalt NOK 5.000.
Oversettere må dokumentere at oppdraget er klarert med rettighetshaver og også vedlegge CV.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).
Søknader behandles i månedlige møter.

Dersom prøveoversettelsen blir kansellert, ber NORLA om å få beskjed.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019