For oversettere

Reisestøtte til oversettere, forleggere og presse i utlandet

NORLA kan støtte reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknader behandles i månedlige møter.

I forbindelse med større prosjekter kan oversettere alternativt søke opphold på NORLAs Oversetterhotell i Oslo.
Les mer om Oversetterhotellet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019