For oversettere

Reisestøtte til oversettere, forleggere og presse i utlandet

NORLA kan støtte reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknader behandles fortløpende.

I forbindelse med større prosjekter kan oversettere alternativt søke opphold på NORLAs Oversetterhotell i Oslo.
Les mer om Oversetterhotellet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com