For oversettere

Reisestøtte til oversettere, forleggere og presse i utlandet

NORLA kan støtte reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Vi åpner for at de eksisterende ordningene kan tilpasses dagens koronasituasjon. Det kan dermed for eksempel søkes om utgifter til «digitale reiser» i stedet for fysiske reiser, eller til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknader behandles i månedlige møter.

I forbindelse med større prosjekter kan oversettere alternativt søke opphold på NORLAs Oversetterhotell i Oslo.
Les mer om Oversetterhotellet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019