Søknadsfrister: Faglitteratur 1.2., 1.6. og 1.10. | Skjønnlitteratur 1.4., 1.8. og 15.11.

Tilskudd til oversettelser

NORLAs tilskudd til oversettelser skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs tilskudd til oversettelse av norsk litteratur.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til firmapost@norla.no
skriv ‘Oversettelsestilskudd’ i emnefeltet.

Se hvilke typer litteratur som kan motta tilskudd under Kriterier (sist revidert i februar 2021).

Les mer om tilskudd til oversettelser innen Norden her.

Teksten må utgis i bokform, og man må søke om tilskudd i forkant av utgivelsen.
Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Alle søknader må følges av kontrakt med rettighetshaver og oversetter, samt oversetters CV hvor det skal fremgå at han/hun behersker norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk. Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
Alle søknader om oversettelsestilskudd (og evt. produksjonstilskudd) avgjøres av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd kan bevilge tilskudd for inntil fire søknader pr forlag pr år, og forlag kan søke om tilskudd for maksimalt to titler pr søknadsrunde.
Les mer om NORLAs faglige råd.

Det søkes på eget søknadsskjema (under), fulgt av angitte vedlegg.
NORLA kan av sikkerhetsgrunner dessverre ikke motta zip-filer. Vi ber derfor om å få tilsendt vedlegg som Word- eller PDF-filer.

Søknadsfrister:
Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.

Søknadene behandles vanligvis i løpet av en måned.
Opplysninger om bevilget tilskudd fra NORLA skal gjengis på bokens kolofonside. Anbefalt formulering (på det aktuelle språket) er:
“Denne oversettelsen er utgitt med tilskudd fra NORLA, Norwegian Literature Abroad.”

NORLAs logo skal alltid gjengis (kan lastes ned her).

I tillegg til oversettelsestilskudd for norske bøker, kan forlag i utlandet også søke NORLA om produksjonstilskudd til illustrerte bøker for barn og visse typer illustrert sakprosa. Søknadene må sendes samtidig.
Les mer om produksjonstilskudd her.