Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til antologier og tidsskrifter

NORLA kan gi tilskudd til oversettelse av norsk litteratur for publisering i tidsskrifter og antologier etc. eller andre prosjekter som faller utenom kriteriene for vanlig oversettelsestilskudd.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.
Søknader behandles i månedlige møter.