For oversettere

Reisetilskudd til oversettere, forleggere og presse i utlandet

NORLA kan gi tilskudd til reiser til Norge for oversettere, forleggere og presse for personlige møter med norske forlag, agenter og forfattere.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknader behandles i månedlige møter og må være mottatt hos NORLA senest en måned før reisen finner sted.

I forbindelse med større prosjekter kan oversettere alternativt søke opphold på NORLAs Oversetterhotell i Oslo.
Les mer om Oversetterhotellet her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019