Løpende søknadsfrist

Mentorordning

NORLA har en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal bidra til å heve kompetansen blant oversettere.

Det kan også søkes om utgifter til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

De som oversetter direkte fra norsk kan søke:

1) Erfarne oversettere som trenger faglig påfyll/inspirasjon eller som står overfor nye utfordringer, en ny sjanger, nytt språk og som ønsker hjelp til å komme videre.

2) Nybegynnere som har grunnleggende spørsmål, og som trenger hjelp til å unngå oversetterfeller.

  • Mentorordningen skal ikke erstatte språkvask og korrekturarbeid hos det utenlandske forlaget.
  • Søknaden skal være prosjektrelatert, og oversetter må vise til kontrakt med forlag om at den aktuelle boka skal utgis.
  • NORLA honorerer en mentor for å komme med skriftlig og muntlig tilbakemelding på inntil 100 sider av en oversettelse. Arbeidet blir normalt honorert med inntil NOK 7000, men summen blir fastsatt individuelt etter oppdragets omfang.
  • NORLA ønsker en rapport i etterkant av prosjektet.

Søknader behandles fortløpende.