Løpende søknadsfrist

Prøveoversettelser

Oversettere fra norsk kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norsk litteratur.

Tilskuddet er ment som en stimulans til oversettere som ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland, og er normalt på NOK 3.000.
Ordningen er forbeholdt oversettere som oversetter til ikke-nordiske språk. Det kan maksimalt søkes for to titler pr år og totalt NOK 5.000.
Oversettere må dokumentere at oppdraget er klarert med rettighetshaver og vedlegge CV.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).
Søknader behandles fortløpende.

Anbefalt fremgangsmåte:

  1. Lag/oversett en presentasjon av boken og forfatteren.
  2. Oppgi eventuelle utenlandssalg av boken (evt. tidligere bøker av samme forfatter), samt kontaktinfo til rettighetshaver.
  3. Skriv gjerne et kort sammendrag av boken (maksimum 2 sider).
  4. Oversett et utdrag fra boken som gir et representativt bilde av bokens stil og innhold. Avtal gjerne utdrag med rettighetshaver.
  5. Oversett gjerne et utvalg anmeldelser av boken.
  6. Du kan sende presentasjonen til flere forlag av gangen, men gjør oppmerksom på at du gjør det, og gi forlagene nok tid til vurdering før du kontakter dem igjen.
  7. Legg ved din CV.
  8. NORLA ønsker tilsendt presentasjonen og en kort rapport om arbeidet senest seks måneder etter bevilget tilskudd. Vi forbeholder oss retten til å bruke presentasjonen/oversettelsen på våre websider etc.