9.-13. november 2018
Japan

Nye og gamle stemmer til Japan

I samarbeid med den norske ambassaden i Tokyo, og universitetene i Osaka står NORLA for flere arrangementer i Japan. De to deltakerne på vårt Nye stemmer-program Linn Strømsborg og Monica Isakstuen deltar i tillegg til oversetter Anne Lande Peters og NORLAs medarbeidere Oliver Møystad og Dina Roll-Hansen. Reisen er en oppfølger av NORLAs besøk i Tokyo i 2016.

Kollage 2

Fredag 9.11. skal vi besøke universitetet i Osaka og holde presentasjoner for ca 60 skandinavisk-studenter som ønsker å lære om begreper med farger på norsk – og om norsk litteratur.
Lørdag 10.11. skal vi arrangere et heldagsseminar for japanske norskoversettere, hvor det er hele 15 påmeldte oversettere. Den lave fødselsraten i Japan gjør at man er veldig interessert i skandinavisk likestillingspolitikk, og søndag 11.11. skal vi delta på et seminar om likestilling og norsk familiepolitikk på universitetet i Kyoto, med utgangspunkt i Ibsens Lille Eyolf og bøkene til Monica Isakstuen og Linn Strømsborg.
Tirsdag 13.11. skal vi møte forleggere og andre kontakter på ambassaden i Tokyo. Her har hele 23 forleggere og redaktører meldt seg på! På ettermiddagen samme dag deltar NORLA på et seminar om Ibsen, hvor Anne Lande Peters også skal snakke om Lille Eyolf.

Les mer om
Linn Strømsborg, presentasjon på Flamme forlag
Monica Isakstuen, presentasjon på Tiden Norsk Forlag og Pelikanen forlag
Anne Lande Peters, som er Månendes oversetter i november

På våre Flickr-sider finner du også omslagene til norske bøker utgitt på japansk med oversettelsesstøtte fra NORLA eller Nordisk ministerråd fra og med 2011.

Foto, fra venstre:
Anne Lande Peters, Linn Strømsborg (foto: Heidi Furre) og Monica Isakstuen (foto: Paal Audestad).