08.03.2018

2017 – Rekord for norsk litteratur i utlandet

Årets tall fra NORLA er klare – 2017 var nok et rekordår for norsk litteratur i utlandet. Aldri før har NORLA gitt støtte til så mange oversettelser av norsk forfattere.

Publikum venter på knausgård m fl i trinity church
Publikum i New York venter på, blant andre, Karl Ove Knausgård. Foto: NORLA

I 2017 bevilget NORLA støtte til oversettelse av 538 bøker av norske forfattere til 44 språk. Det gjør året 2017 til tidenes beste år for norsk litteratur i oversettelse.

– 2017 står igjen som et rekordår for norsk litteratur i utlandet. Aldri har så mange titler blitt bevilget oversettelsesstøtte fra NORLA, sier Margit Walsø, direktør NORLA.

I 2004 ga NORLA støtte til litt over 100 oversettelser, i 2017 har antallet økt til 538 titler. Tall fra de norske litteraturagentene viser at totalt antall rettigheter solgt til utlandet i 2017 er på nærmere 1000 titler.

Bevilgede oversettelse 2004 17

Flest oversettelser til tysk
Tysk er ifølge NORLAs statistikk det største språket for norsk litteratur i 2017. Hele 52 utgivelser har fått støtte.

Det tyske bokmarkedet er rangert som nest størst i verden, etter det engelskspråklige. Med en samlet omsetning på 90 milliarder, mer enn 10.000 bøker i oversettelse og en andel av oversatt litteratur på 12 % (2016-tall*), er Maja Lundes suksess med Bienes historie i 2017 formidabel. Maja Lundes roman ble den mest solgte boken i Tyskland etter å ha ligget på Der Spiegels bestselgerliste gjennom hele året.
(Kilde: Bokmessen i Frankfurt).

Frankfurt 2019
Etter at Norge i 2016 fikk status som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019, har forberedelsene til den største utenrikskulturelle satsingen noensinne pågått for fullt.

– I løpet av 2017 har NORLA blant annet invitert 60 tyske forleggere til Norge, etablert webportalen Books from Norway, økt oversettelsesstøtten til tysk og engelsk, og profilert norske forfattere og bøker internasjonalt. En samlet norsk bokbransjen har satset stort på nettverksbygging og rettighetssalg opp mot gjestelandsåret, sier Walsø.

De første resultatene av det målrettede arbeidet ser vi blant annet av NORLAs statistikk og av suksesshistoriene i det tyske markedet. Det lover godt for 2018 og for selve gjestelandsåret.

Rekord for oversettelse til de nordiske språkene
Norske forfattere fenger også i Norden. Det er også rekord for oversettelse til nordiske språk. NORLA har gitt støtte finansiert av Nordisk Ministerråd til 90 utgivelser. Interessen for norsk litteratur er særlig stor i Danmark, som er språk nummer to på lista. Men både svensk, finsk, islandsk og færøyisk er godt representert.

Oversettelser til 44 språk
Det engelske bokmarkedet er verdens største, og regnes som et nåløye for litteratur i oversettelse. Statistikken viser en god økning også her de senere år. Engelsk ligger som språk nummer tre for 2017.

De andre største språkene for norsk litteratur når oversettelser telles opp er spansk, nederlandsk, bulgarsk, tsjekkisk, fransk, polsk, serbisk og russisk.

Det oversettes også mer norsk litteratur til kinesisk. Særlig norske barnebøker er interessante for kinesiske lesere.

Bredde og forfatterskap
De totalt 538 bevilgningene gikk til hele 363 ulike titler, og 232 forfatterskap er representert. Dette understreker bredden i den norske litteraturen som reiser ut.

De mest oversatte forfatterne i hver sjanger – etter NORLAs innvilgede oversettelsesstøtte – er Karl Ove Knausgård med 28 skjønnlitterære oversettelser (12 titler). Erling Kagge er den mest oversatte sakprosaforfatteren med 11 oversettelser (1 tittel). For barne- og ungdomslitteraturen er Jørn Lier Horst og Bobbie Peers de to mest oversatte med 13 oversettelser hver (hhv. 7 og 2 titler).

Stor sjangerbredde
Sjangerbredden i det som oversettes, viser noe av kvaliteten ved norsk samtidslitteratur. Både bøker for barn og unge, sakprosa og skjønnlitteratur for voksne reiser ut i verden mer enn noen gang. For 2017 er antall bøker for barn og unge som oversettes økt med opp mot 20 prosent, målt etter NORLAs oversettelsesstøtte. Sakprosa har økt med 10 prosent. Litteratur for barn og unge står for 28 % av totalen med 152 oversettelser, sakprosa dekker 24 % og kan vise til 129 oversettelser (inkludert to barnebøker). Samlet står skjønnlitteratur for voksne sterkest med 48 % og 259 oversettelser.

Det ble bevilget støtte til oversettelse av 13 poesiutgivelser, 3 dramatiske verk, 19 samlinger av essays, 12 antologier/novellesamlinger (herav 3 antologier for barn/unge) og 3 prosaverk.
Av de 259 skjønnlitterære oversettelsene som ble bevilget støtte er tre klassikere.

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.