17.01.2024

Endringer i NORLAs søknadsprosess

NORLA gjør nå noen viktige endringer for å effektivisere søknadsprosessene våre.
Først ut er våre to største ordninger: tilskudd til oversettelse og produksjonstilskudd for illustrerte bøker.

Piggy bank photo by ave calvar on unsplash btgxuw9x7b4
Foto: Ave Calvar on Unsplash

Nye søknadsfrister

Vi innfører fra og med 2024 nye søknadsfrister, med tre frister som gjelder for norske bøker i alle sjangre:
1. februar, 1. april og 1. november

Digital søknadsportal

Som varslet i høst, overfører vi søknadsprosessen til en ny, digital søknadsportal, hvor forlag sender inn søknader med vedlegg (PDF). På denne måten sikrer vi både en tryggere og mer forutsigbar innsendingsprosess, en mer effektiv behandling, samtidig som forlag vil få samlet oversikt over innsendte søknader som er til behandling.

Fra og med 17. januar 2024 mottar vi kun søknader via vår nye digitale søknadsportal.

Les mer om tilskudd til oversettelse og andre tilskuddsordninger for forlag her