15.01.2018

Her er vårens nye stemmer

NORLA samarbeider med Talent Norge og Den norske Forleggerforening om talentutviklingsprogrammet «Nye stemmer».

Tanken er at møtet med utenlandsk bransje og publikum vil bidra til bevisstgjøring av og nye perspektiver på eget forfatterskap. NORLA legger også opp til at programmet kan bidra til nye internasjonale muligheter og gjøre deltakerne bedre rustet til å formidle sine bøker internasjonalt i et langsiktig perspektiv.

Kollasje
NORLAs nye stemmer, våren 2018. Fotokreditering (fra øverst til venstre, med klokken): Øystein Morten (privat), Lotta Elstad © Oda Berby, Heidi Sævareid © Ingrid Poppe og Gudrun Skretting © Niklas Lello og Lars Petter Sveen © Tine Poppe.

Å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen Frankfurt 2019, og «Nye stemmer» vil gi rom for å synliggjøre deler av den rike litterære underskogen.

I årene fram mot 2019 vil 5-6 forfattere hvert semester få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket.

NORLAs perspektiv på talentutvikling ligger i å gi internasjonal erfaring gjennom reiser, styrking av nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket. NORLA utnytter sitt nettverk av kontakter for å gi forfatterne innblikk i oversetteres arbeid, presentasjonsteknikk, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere i andre land.

Vårens Nye stemmer er akkurat valgt ut.
Gruppen vil bestå av:

Lotta Elstad
Se presentasjon på Flamme forlag

Lars Petter Sveen
Se presentasjon på Aschehoug forlag

Øystein Morten
Se presentasjon på Spartacus og Vigmostad&Bjørke

Heidi Sævareid
Se presentasjon på Gyldendal Norsk Forlag

Gudrun Skretting
Se presentasjon på Aschehoug forlag

I løpet av våren vil de fem deltakerne få tilbud om kurs og opplæring i Oslo og mulighet til å prøve seg i praksis på festivaler og bokmesser. Deltakerne får tilrettelagt individuelle program og vil møte oversettere, forleggere og publikum i blant annet Leipzig – her deltar alle de fem forfatterne, London, Lviv (Ukraina), Cluj (Romania) og under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Noen av deltakerne vil også presentere seg for tyskspråklige forleggere som besøker Oslo i regi av NORLA denne våren.

Les mer

Se all informasjon om «Nye stemmer»-programmet og tidligere deltakere her.

All informasjon om Frankfurt 2109 har vi samlet her.

Fotokreditering (fra øverst til venstre, med klokken):
Øystein Morten (privat), Lotta Elstad © Oda Berby, Heidi Sævareid © Ingrid Poppe og Gudrun Skretting © Niklas Lello og Lars Petter Sveen © Tine Poppe.