08.02.2016

Månedens oversetter: Ljubov Gorlina (1926-2013)

Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning, og for å kaste lys over dette arbeidet, startet vi i 2015 intervjuserien «Månedens oversetter». Her blir vi bedre kjent med noen av dem som oversetter fra norsk, og med deres utfordrende arbeid som bringer norsk litteratur ut til all verdens ulike språk.

Som Månedens oversetter for februar har vi valgt å presentere russiske Ljubov Gorlina (1926-2013). Hennes uvurderlige oversettergjerning ble nylig hedret ved et stort oversetterseminar for russiske oversettere, holdt ved den norske ambassaden i Moskva og tilegnet henne.

Ljuba gorlina photo wikimeida commons
Ljuba Gorlina. Foto: Wikipedia commons

Ljubov – av de fleste kjent som Ljuba – Gorlina oversatte i løpet av sitt aktive liv en imponerende lang rekke bøker fra norsk – og også fra svensk – til russisk. I tillegg hadde hun en avgjørende betydning for rekrutteringen av nye russiske oversettere av norsk litteratur.
For sin innsats og formidling av norsk kultur og litteratur over flere tiår ble hun i 1995 tildelt St. Olavsmedaljen.

NORLA har i anledning oversetterseminaret laget en film om Ljuba Gorlina, der sentrale personer i norsk litteraturliv forteller om sine møter med henne; NORLAs første direktør Kristin Brudevoll, forfatterne Herbjørg Wassmo, Thorvald Steen og Jon Ewo, og Gyldendals tidligere agent Eva Lie-Nielsen.
Se NORLAs film under:


En hyllest til Ljuba Gorlina (tekstet på russisk) – Памяти российского переводчика Любови Горлиной (1926-2013) from NORLA.

NRK laget i 1993 en flott dokumentar om Ljubov Gorlina; “Norsk litteratur er hele mitt liv”. Der kan man høre henne med egne ord fortelle om hvordan hun lærte seg norsk og ble oversetter.
Se NRKs film.

Se oversikt over Ljuba Gorlinas oversettelser i Nasjonalbibliotekets database.

I anledning tildelingen av St. Olavsmedaljen i 1995 ble Gorlina intervjuet av russisk radio, og hvis du leser russisk kan du se intervjuet her.

Les mer om oversetterseminaret i Moskva som nylig ble holdt til minne om Ljuba Gorlina her.

(Foto: Wikipedia commons)

Se alle tidligere intervjuer i serien Månedens oversetter her.