07.01.2022

Månedens oversetter i januar – Deniz Canefe Sahin

Deniz Canefe Sahin har studert ved Hacettepe Universitesi i Ankara og ved Universitet i Oslo. Hun oversetter både skjønnlitteratur og sakprosa fra norsk og engelsk til tyrkisk. Med over 40 norske titler bak seg har hun oversatt forfattere som Jon Fosse, Dag Solstad, Tarjei Vesaas, Ola Bauer, Per Petterson, Ingvar Ambjørnsen (hele Pelle og Proffen-serien og Samson og Roberto-serien), Eugene Schoulgin, Thorvald Steen og Roy Jacobsen. I år skal hun oversette Armand V av Dag Solstad og Rigels øyne av Roy Jacobsen. Hun skal også oversette Henrik Ibsens samlede verker sammen med Haydar Sahin.
Deniz liker å jobbe med bøker som er skrevet med humor, uansett hva de handler om, og som belyser verden fra ulike perspektiver. Hun er bosatt i Oslo.

Deniz med dersu
Deniz Canefe Sahin med hunden Dersu

Hvordan endte du opp som oversetter av norsk litteratur?
Etter at jeg hadde studert filosofi mellomfag på Universitet i Oslo oversatte jeg noen filosofiske tekster og bøker fra engelsk til tyrkisk. Men jeg hadde alltid lyst til å oversette litteratur. Senere ga et forlag meg oppdrag med oversettelser av klassiske skjønnlitterære bøker fra engelsk til tyrkisk. Det var noe helt annet enn å oversette filosofiske tekster og ga meg stor glede, så da ville jeg fortsette med det.
Jeg fikk et oppdrag fra Ayrıntı Forlag om å oversette Magenta av Ola Bauer fra norsk fordi de ville at den skulle oversettes fra originalspråket. Det var min første norskoversettelse og Ola Bauer var en fantastisk forfatter. Senere oversatte jeg Forløperen også.
Slik startet det hele med oversettelser av norsk litteratur til tyrkisk for over 20 år siden.

Jobber du med noe annet ved siden av å oversette, og i så fall hva?
Jeg jobber som overlege på ARA (Avdeling for rus og avhengighet) i Groruddalen.

Din kollega Dilek Basak Carelius sendte stafettpinnen videre til deg. Hennes spørsmål til deg er:
«Hei Deniz, jeg vet at du er lege. Og at det var en periode i ditt liv da du bestemte deg for å velge mellom det å være lege og det å være oversetter, der du valgte å fortsette kun som oversetter.
Hva var det som gjorde at du valgte å fortsette kun som oversetter i denne perioden?»

Jeg har kombinert tre ulike roller (mor til 4 barn, lege og oversetter) over lengre perioder, men jeg ville helst bruke mer tid på litteratur og samtidig kunne ha et liv utenom jobben. Det var en veldig spennende periode, og jeg hadde gjerne fortsatt med det hvis det ikke hadde vært så krevende økonomisk. Og det ga heller ikke store valgmuligheter med hensyn til hvilke bøker jeg skulle oversette.
Senere traff jeg med en oversetter fra Romania på et NORLA-seminar og vi har snakket litt om dette. Hun sa at etter hun hadde begynt å jobbe og fikk en annen inntekt ved siden av oversetterhonoraret, kunne hun velge de beste bøkene hun ville oversette. Det var helt sant og lød veldig fristende. Samtidig er det å være lege en del av min personlighet, så derfor er jeg nå både lege og oversetter.

Hvilken bok oversetter du akkurat nå?
Akkurat nå er det flere bøker som står på min liste. Haydar Sahin og jeg skal oversette Henrik Ibsens samlede verker til tyrkisk for forlaget Can Yayınları og det er et stort prosjekt som vi har god tid på. Vi skal også oversette flere bøker av Knut Hamsun for samme forlag, og disse bør være ferdig i løpet av 2022. Jeg oversatte T. Singer av Dag Solstad for forlaget Jaguar Yayınları i fjor, nå vil de fortsette med Armand V som skal gis ut i 2022. Jeg skal også oversette Rigels øyne av Roy Jacobsen i løpet de neste månedene. Så hele året blir ganske fullt.

Hvordan griper du an en oversettelse: går du rett på med å oversette for å holde på en spenning i forhold til teksten, eller leser du hele boka grundig før du går i gang?
Jeg går rett på med å oversette fordi jeg vil oppleve boka på samme måte som leserne gjør. Det kan bety at noen ganger må jeg gå tilbake og rette en del ting fordi flere ord og utrykk kan forstås på mange måter både på tyrkisk og norsk.

Du har jobbet med ulike skjønnlitterære sjangre, sakprosa og også barne- og ungdomsbøker. Finnes det en sjanger du kunne ønske å jobbe (mer) med i fremtiden?
Det finnes veldig gode bøker i alle sjangre. Jeg håper Ingvar Ambjørnsen fortsetter å skrive barnebøker, det var virkelig gøy å oversette Samson og Roberto-serien hans! Jeg har også lyst til å jobbe med utvalgte fagbøker som er viktige i mitt yrke, blant annet Rus og avhengighet av Helge Waal og Jørg Mørland.

Ambjørnsen samson og roberto kollasj.

Velger du selv bøkene du ønsker å arbeide med? Og i så fall: hvordan gjør du det?
Jeg er noen ganger heldig nok til å velge de bøkene jeg ønsker å arbeide med: når forlag sender meg forslag om en bok som jeg mener ikke har stor sjanse i Tyrkia. Da prøver jeg å finne en annen bok som kan være interessant for tyrkiske lesere.

Har du en spesiell norsk bok som står ditt hjerte nær? I så fall, hvorfor er den spesiell for deg?
Da jeg oversatte Minner om Mirella av Eugene Schoulgin husker jeg at jeg ble veldig imponert over hvor vakkert han skriver. Og som jeg nevnte i starten var Ola Bauer helt fantastisk med sin veldig spesielle måte å se verden på. Da jeg oversatte De usynlige av Roy Jacobsen likte jeg den skjønne, ville, ensomme og ærlige fortellingen så godt at jeg ble trist da jeg var ferdig med oversettelsen. Mens da jeg oversatte T. Singer var det noen typiske Solstad-setninger som var så morsomme at jeg bare måtte stoppe og le før jeg kunne prøve å finne noe tilsvarende på tyrkisk. Dette er bare noen få jeg kommer på farten, det har vært mange gode bøker som har satt spor i mitt hjerte.

Kollasj favorittbøker

Har du noe mer du vil dele – så som gode råd, ønsker, oppmuntrende ord, hilsener, advarsler, grublerier, lesetips, drømmer, oppfordringer eller noe helt annet?
Tidligere pleide NORLA å arrangere oversetterseminarer og andre sammenkomster hvor vi kunne være sammen, utveksle erfaringer og lære fra hverandre. Jeg håper det blir flere sånne arrangementer igjen. Det å være oversetter er et veldig ensomt yrke og vi har sjelden mulighet til å være sammen med våre kolleger.

Vi håper du vil sende Månedens oversetter-stafettpinnen videre til en av dine kollegaer som også oversetter fra norsk. Hvem vil du sende den videre til – og hvilket spørsmål ønsker du å stille?
Jeg har lyst til å gi stafettpinnen til Kim Snoeijing og Lucy Pijttersen. Jeg traff dem da vi var på oversetterseminar sammen i 2009. Vi hadde fine samtaler og fant ut at vi faktisk holdt på å oversette samme bok den gangen. Jeg skulle ønske vi fikk mulighet til å treffes igjen.
Her er mitt spørsmål til dem:
«Hei Kim og Lucy! Jeg har sett at dere fortsatt jobber sammen på en del bøker og blant annet Å dykke etter sjøhester av Hilde og Ylva Østby. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan dere jobber når dere oversetter sammen. Oversetter dere alltid sammen eller deler dere boka og går gjennom hverandres arbeid?»

Les mer

Les mer om Deniz på Books from Norway.

Les flere intervjuer i NORLAs serie
Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning, og for å kaste lys over dette arbeidet, startet vi i 2015 intervjuserien «Månedens oversetter».
Du finner alle intervjuene samlet her