30.03.2023

NORLAs årsmelding for 2022

NORLA bevilget i 2022 tilskudd for oversettelse til 46 ulike språk – deriblant to oversettelser fra nord-samisk. Det ble i alt mottatt 521 søknader om tilskudd til oversettelse, og av disse ble 510 innvilget, fordelt på 410 skjønnlitterære titler og 100 sakprosa-titler. Av totalen var 138 titler for målgruppen barn og unge.

Årsmelding til web 1

De 510 bevilgningene fordeler seg på 353 ulike titler, og i dette er 240 forfatterskap/forfattersamarbeid representert. Til sammenligning var det i 2021 521 bevilgninger, 375 ulike titler og 254 forfatterskap.

I 2022 bevilget NORLA for første gang tilskudd til oversettelser direkte fra samisk: Edel Marit Gainos spøkelsesfortellinger for ungdom, Dološ balddonasat, for oversettelse til engelsk (Canada) og Nils-Aslak Valkeappääs teaterstykke Ritnoaivi ja nieguid oaidni for oversettelse til fransk.
Det ble også bevilget ett tilskudd for oversettelse direkte fra norsk til urdu: Sigrid Undsets roman Jenny. Dette er sannsynligvis første gang en bok skrevet av en norsk kvinnelig forfatter utgis på urdu.

I årsmeldingen kan du lese mer om både tilskuddene og alle NORLAs aktiviteter i 2022. Den kan lastes ned under.

I vår webkalender for 2022 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.