03.03.2016

Norsk litteratur fortsatte å erobre verden i 2015

Det er særlig imponerende at totalt 114 av NORLAs samlede bevilgninger av oversettelsesstøtte gikk til bøker for barn og ungdom, en veldig gledelig økning fra fjorårets rekord med 100 bevilgninger.

Per collage leipzig
Fra bokmessen i Leipzig 2015. Fra v: oversetter Maike Dörries, forfatter Hilde K. Kvalvaag med publikum. Foto: Per Øystein Roland.

Norsk litteratur fortsetter å gjøre det svært godt i utlandet. NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, opplever at de siste årenes store interesse for norsk litteratur fortsetter å øke målt ut fra antall søknader om oversettelsesstøtte fra utenlandske forlag.

I 2015 mottok NORLA hele 451 søknader om oversettelsesstøtte, noe som er det høyeste søknadsantallet i NORLAs historie. Av disse bevilget NORLA støtte til 431 utgivelser av norske bøker for oversettelse til 46 ulike språk. Dette er like mange bevilgninger som i rekordåret 2012.
Det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer er imidlertid langt høyere, ettersom mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger.

At 20 søknader ble avslått skyldes blant annet NORLAs håndheving av innskjerpede tildelingskriterier, særlig ved at det avslås flere søknader om oversettelse via et tredje språk. Målet er at flest mulig oversettelser skal skje direkte fra norsk.
Av de 431 bevilgningene var 356 til skjønnlitterære titler og 95 til sakprosa.

NORLAs direktør Margit Walsø kommenterer tallene slik:
- Hele 217 norske forfatterskap vil bli oversatt med oversettelsesstøtte fra NORLAs bevilgninger i 2015, som omfatter i alt 46 språk. Når et så bredt spekter av bøker fra alle sjangre reiser ut over landegrensene er det et tydelig bevis på at norsk samtidslitteratur preges av høy kvalitet.
Det er imponerende at norsk litteratureksport, sett ut fra NORLAs statistikk, fortsetter å holde et så høyt nivå, år etter år.
For første gang siden 2010 er dansk det dominerende språket for NORLAs bevilgninger i 2015 med 44 bevilgninger, etterfulgt av tysk (35), svensk (29) og med engelsk og bulgarsk på delt 5. plass (27).

NORLA opplever også en stadig økende interesse for norsk litteratur fra de andre nordiske landene.
Det ble i 2015 innvilget 94 nordiske søknader, som er ny ‘all-time high’ – og en enorm økning fra 59 bevilgninger i 2014.
70 av bevilgningene til oversettelse til andre nordiske språk i 2015 er finansiert med midler fra Nordisk Ministerråd. De resterende 24 (alle sakprosatitler) ble bevilget støtte fra NORLA.

I 2015 bevilget NORLA støtte for oversettelse til to språk som det ikke tidligere er søkt om oversettelsesstøtte til: indonesiske oversettelser av Dag Solstads roman Genanse og verdighet og Erik S. Reinerts bok Global økonomi. Og en mongolsk oversettelse av Erik S. Reinerts Global økonomi.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2015 på kr 6.201.000 – mens samlet søknadssum var hele kr 18.381.300.

Se detaljer for bevilget oversettelsesstøtte i 2015 under.

Les mer

Se oversikt over NORLAs bevilgninger av oversettelsesstøtte for tidligere år her.