03.03.2016

"Nye stemmer" – Talentutviklingsprogram for norske forfattere frem mot 2019

NORLA har inngått en avtale med Talent Norge om et utviklingsprogram for norske forfattere. Programmet, som går under navnet “Nye stemmer”, blir del av Norges satsning mot hovedlandsstatus ved bokmessen Frankfurt i 2019.

Ullstein 1055 maehle
Lars Mæhle signerer bøker på Bokmessen i Leipzig 2015. Foto: Ullstein Buchverlage

- Vi er glade over å ha inngått en spennende avtale med Talent Norge, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

Mange nye forfattere vil få internasjonale muligheter som følge av den langsiktige litteratursatsingen mot Frankfurt 2019 og i årene som kommer etter. Det er spennende at vi nå kan tilby et eget utviklingsprogram for nye forfattere i samarbeid med Talent Norge, de norske forlagene gjennom Den norske Forleggerforening og andre aktører i bokbransjen, som del av denne langsiktige satsingen.
NORLAs perspektiv på talentutvikling ligger i å skape muligheter for internasjonal eksponering, styrke nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket.

Avtalen med Talent Norge er inngått under forutsetning av at Norge blir hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Les mer

Les alt om Nye stemmer her

Mer om Talent Norge her

Alt om Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 her

(Foto: Forfatter Lars Mæhle signerer bøker på Bokmessen i Leipzig 2015.
© Ullstein Buchverlage)