Om norsk litteraturbransje

Forlag og agenturer
De største forlagene i Norge er Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug. Andre sentrale forlag i norsk bokbransje er Oktober, Pax, Universitetsforlaget, Kagge og Samlaget.

I tillegg finner man i Norge en rik flora av mindre forlag, samt en rik tilvekst av nyetableringer. I 2020 ble det utgitt hele 6153 nye titler og utgaver av norske forlag som er medlem av Den Norske Forleggerforening.
Les mer i foreningens bransjestatistikk fra 2020 her

(Se også tallene fra 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014).

Se oversikt over medlemsforlag i Den Norske Forleggerforening her.

Agenturer:
Cappelen Damm Agency, Gyldendal Agency, Hagen Agency, Immaterial Agents, Magikon, Northern Stories, Oslo Literary Agency, Stilton Agency og Winje Agency.

Oppdatert kontaktinformasjon til litterære agenturer i Norge finner du her

Norsk bransjestatistikk
Den norske Forleggerforening fører både månedlig salgsstatistikk og mer omfattende årlige bransjestatistikker.
Se alle oversikter her.

Lesning i Norge
Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen samarbeider om en Leserundersøkelse hvert annet år. Undersøkelsen fra 2020 kan leses her, med oppsummering av funn her.
Se også tallene fra 2018, 2016 og 2014 her.

Litteratur i tall / Kunst i tall
Norsk kulturråd offentliggjør den årlige rapporten Kunst i tall, bl.a. fra litteraturbransjen. Rapporten gir oversikt både over innenlandsmarkedet og norsk litteratureksport.
Les rapporten for 2020 her.
Se tidligere års rapporter her.

Offensiv norsk satsning på digitalisering av bøker
Nasjonalbiblioteket tilbyr gjennom bokhylla.no brukere med norske IP-adresser tilgang til nærmere 270.000 digitaliserte bøker utgitt til og med år 2000. Bøkene er tilgjengelige for brukere med norsk IP-adresse, men også brukere i utlandet kan søke om tilgang.
Nasjonalbibliotekets prosjekt har vakt stor internasjonal oppmerksomhet ettersom Norge er første land i verden som har klart å komme til enighet med rettighetshaverne om å gjøre så mye av litteraturen tilgjengelig.
Les mer her.

På jakt etter mer informasjon?
Lenker til gode nettsteder om norsk litteratur har vi samlet her.

Verktøy som kan være nyttige for oversettere har vi samlet her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019