Om norsk litteraturbransje

Forlag og agenturer
De største forlagene i Norge er Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug. Andre sentrale forlag i norsk bokbransje er Oktober, Pax, Universitetsforlaget, Kagge og Samlaget.

I tillegg finner man i Norge en rik flora av mindre forlag, samt en rik tilvekst av nyetableringer. I 2016 ble det utgitt hele 7682 nye titler og utgaver av norske forlag som er medlem av Den Norske Forleggerforening.
Les mer i foreningens bransjestatistikk fra 2016 her.
(Tallene fra 2015 her og fra 2014 her).

Agenturer:
Cappelen Damm Agency, Gyldendal Agency, Hagen Agency, Oslo Literary Agency, Stilton Agency, Northern Stories, Winje Agency, Immaterial Agents og A. Nicolaissen Agency.

Oppdatert kontaktinformasjon til litterære agenturer i Norge finner du her

Norsk bransjestatistikk
Den norske Forleggerforening fører både månedlig salgsstatistikk og mer omfattende årlige bransjestatistikker.
Se alle oversikter her.

Lesning i Norge
Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen samarbeider om en Leserundersøkelse hvert annet år. Undersøkelsen fra 2016 kan leses her (og evt. i kortversjon her).

Offensiv norsk satsning på digitalisering av bøker
Nasjonalbiblioteket tilbyr gjennom bokhylla.no brukere med norske IP-adresser tilgang til mer enn 250.000 digitaliserte bøker. Biblioteket har som mål å digitalisere hele samlingen sin. Bøkene er tilgjengelige for brukere med norsk IP-adresse, men også brukere i utlandet kan søke om tilgang. Nasjonalbibliotekets prosjekt har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og er blitt omtalt i ledende aviser verden over. Les mer her.
Les mer om Nasjonalbibliotekets strategi for digitalisering her.

På jakt etter mer informasjon?
Lenker til gode nettsteder om norsk litteratur har vi samlet her.

Verktøy som kan være nyttige for oversettere har vi samlet her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com