Om norsk litteraturbransje

Forlag og agenturer
De største forlagene i Norge er Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug. Andre sentrale forlag i norsk bokbransje er Oktober, Pax, Universitetsforlaget, Kagge og Samlaget.

I tillegg finner man i Norge en rik flora av mindre forlag, samt en rik tilvekst av nyetableringer. I 2017 ble det utgitt hele 7682 nye titler og utgaver av norske forlag som er medlem av Den Norske Forleggerforening.
Les mer i foreningens bransjestatistikk fra 2017 her.
(Se også tallene fra 2016, 2015 og 2014).

Agenturer:
Cappelen Damm Agency, Gyldendal Agency, Hagen Agency, Oslo Literary Agency, Stilton Agency, Northern Stories, Winje Agency og Immaterial Agents.

Oppdatert kontaktinformasjon til litterære agenturer i Norge finner du her

Norsk bransjestatistikk
Den norske Forleggerforening fører både månedlig salgsstatistikk og mer omfattende årlige bransjestatistikker.
Se alle oversikter her.

Lesning i Norge
Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen samarbeider om en Leserundersøkelse hvert annet år. Undersøkelsen fra 2016 kan leses her (og evt. i kortversjon her).

Offensiv norsk satsning på digitalisering av bøker
Nasjonalbiblioteket tilbyr gjennom bokhylla.no brukere med norske IP-adresser tilgang til nærmere 270.000 digitaliserte bøker utgitt til og med år 2000. Bøkene er tilgjengelige for brukere med norsk IP-adresse, men også brukere i utlandet kan søke om tilgang.
Nasjonalbibliotekets prosjekt har vakt stor internasjonal oppmerksomhet ettersom Norge er første land i verden som har klart å komme til enighet med rettighetshaverne om å gjøre så mye av litteraturen tilgjengelig.
Les mer her.

På jakt etter mer informasjon?
Lenker til gode nettsteder om norsk litteratur har vi samlet her.

Verktøy som kan være nyttige for oversettere har vi samlet her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com