Ukens dikt. 52 dikt gjennom året

I 2019 lanserte NORLA prosjektet Ukens dikt, 52 dikt gjennom året, i forbindelse med at Norge var gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Nå viderefører vi satsningen på poesien med en ny syklus. Ukens dikt følger, som forrige gang, et narrativ knyttet til årstidene og utvalget er gjort av Annette Vonberg.

3 desktop   3200 x 1800   2