NORLAs fokustitler

Hver vår og høst velger NORLA ut fokustiter: Et spisset utvalg av årets utgivelser innen skjønnlitteratur, sakprosa og litteratur for barn og unge. Utvalget presenteres normalt i forbindelse med bokmesser som NORLA deltar på samt på hjemmeside og i nyhetsbrev. Målgruppen er internasjonale bransjekontakter, hovedsakelig forleggere og oversettere. Under korona-pandemien ble fokustitlene presentert aktivt i våre digitale bransjetreff og webinarer, samt i form av filmer på vår YouTube-kanal.
Fra høsten 2022 laget vi korte intervjuer med forfatterne istedenfor filmer.

Utvelgelsen skjer etter dialog med norske forlag og litterære agenter, og vi holder jevnlig kontakt om aktuelle og kommende utgivelser. NORLA representerer norsk litteratur som helhet, og fokustitlene skal samlet gi et godt inntrykk av den norske samtidslitteraturen, der internasjonalt salgpotensiale og litterær kvalitet legges til grunn for utvalget. Titler som prioriteres skal alle anses å ha en mulighet til å bli solgt til utlandet, men utvalget skal også gi rom for at forfatterskap bygges internasjonalt på lenger sikt.

I NORLA leses de aktuelle bøkene for å se etter internasjonal appell og om de kvalitetsmessig kan hevde seg i utlandet. Spørsmål vi forsøker å besvare, er om en bok vil kunne passe inn i andre lands bokmarkeder? Tilfredsstiller boka litterære krav innenfor sin sjanger? Sakprosa vurderes også mer tematisk: Er temaet aktuelt i utlandet? Er innholdet internasjonalt nok, og er temaet universelt? Eller er boka unik, slik at det neppe finnes tilsvarende bøker i utlandet? Holder boka et høyt faglig nivå?

Fokustitlene blir også eksponert i vår webportal Books from Norway, der alle rettighetshavere har mulighet til å legge ut engelsk informasjon om de norske bøkene de representerer: https://booksfromnorway.com/

Ut over NORLAs fokustitler lager vi også oversikter over et utvalg bøker innen ulike sjangere og temaer, «highlights». Dette er bøker som gjerne allerede er solgt til utlandet, og som derfor har vist at de har et marked i andre land.

Til sammen skal NORLAs utvalg over et gitt år bidra til å gi internasjonale aktører et godt bilde av kvaliteten og bredden i sjangrene sakprosa, skjønnlitteratur og litteratur for barn og unge. Utvalget skal vekke interesse og fungere som en effektiv veiledning til norsk litteratur for målgruppene, som primært er utenlandske forleggere og oversettere.

NORLA har også en søkbar tilskuddsordning for prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk for agenter og forlag, der NORLAs fokustitler blir prioritert. Ordningen gir normalt tilskudd på 3000–5000 kroner per tittel.
Les mer

Se utvalget

NORLAs fokustitler er samlet her
NORLAs lister for highlights i ulike sjangre er samlet her
Intervjuer med forfatterne/illustratørene bak fokustitlene her