Verktøy for oversettere

Her har vi samlet et utvalg verktøy og informasjon vi håper kan være nyttig for oversettere av norsk litteratur.
Lurer du på om du burde bli oversetter? Nederst på siden finner du skrivet “Tegn på at du er en oversetter” – så kan du teste deg selv!
Du kan også laste ned en oversikt med “Råd til nye oversettere”.

Verktøy

Registrer deg på Books from Norway!

Høsten 2017 lanserte NORLA nettsiden Books from Norway og hvor både norske forfatteres rettighetshavere og norskoversettere kan registrere seg. Oversettere må ha oversatt minst to titler direkte fra norsk eller samisk.
Nettsiden formidler informasjon om norsk litteratur i alle sjangre; skjønnlitteratur, sakprosa og litteratur for barn og ungdom.
Se oversetter-siden her.
Du kan søke om å bli registrert som oversetter her.
Se våre tips om hvordan du lager en oversiktlig profil

Elektroniske oppslagsverk

NORLA tilbyr oversettere av norsk litteratur å få gratis tilgang til elektroniske opplagsverk, ordbøker etc. på www.nettverksted.no
Det eneste du trenger å gjøre for å få tilgang er å sende oss din oppdaterte CV.

«O-ringen» / «Oversetterringen»

Som del av www.nettverksted.no tilbys også et uformelt e-(post)nettverk “for gjensidig hjelp, språklig debatt, utveksling av tips og opplysninger om hjemmelsfolk, altså eksperter som kan hjelpe oss med oversettelse av vrien terminologi.” Gruppen fungerer ved at meldinger sendes via en nettserver ut til alle medlemmer, og det er fritt fram for enhver å svare og diskutere.
Les mer

Norsk oversetterforum
Facebook-gruppen Norsk oversetterforum er for “alle som oversetter til eller fra norsk og for de folkene som trenger oss”. Den er ment som et forum for å utveksle informasjon og tips, be oversetterkolleger om hjelp til oversettelse, moralsk støtte osv. Kjøpere av oversettertjenester er også velkomne.

Andre nyttige søkeverktøy

Vi anbefaler Store Norske Leksikon (som også inkluderer Norsk biografisk leksikon), Det Norske Akademis ordbok (NAOB) og Allkunne, som er et nynorsk digitalt oppslagsverk.

Praktiske spørsmål og svar

Norsk Oversetterforening har samlet gode råd til dem som vil bli oversettere på sine nettsider.

PEN har samlet ofte stilte spørsmål fra oversettere på sine nettsider her (på engelsk).

The American Literary Translators Association har laget flere ulike guider til oversettere som du finner her (på engelsk).

Norges historie

Universitetet i Oslo står bak en portal om norsk historie og forhistorie.
http://www.norgeshistorie.no/ vil du finne “et vell av kunnskap, fra sakkyndige fagfolk”.

Nasjonalbiblioteket tilbyr mange ulike arrangementer, blant annet med utgangspunkt i samlingene sine. Flere strømmes og noen blir også lagt ut som podcast.
En egen podcast-serie heter Gamle greier og tilbyr “Dunkle hemmeligheter og heftig liv fra Norges historie”. Hør mer her.

Database over norsk litteratur i oversettelse

Den mest omfattende databasen over norsk litteratur utgitt i oversettelse er laget av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med NORLA.
Du finner den her: norla.oria.no.

Spør Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har også en egen veilednings- og referansetjeneste om sine omfattende samlinger. De kan hjelpe kan hjelpe “deg som lurer på noe som kan besvares med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets store samling av norsk litteratur, musikk, film, foto, kataloger, plakater, kringkasting og mye mer”.
Se nettsidene her
Facebook deler de også interessante innblikk i samlingene

Omslag til norske bøker i oversettelse

Flickr har vi i NORLA samlet alle omslag til alle norske bøker utgitt i utlandet med oversettelsestilskudd enten fra oss eller Nordisk Ministerråd fra og med 2011.
Du kan finne omslag pr. språk ved å søke etter “tag” f. eks. English, eller finne omslag pr. forfatter ved å søke etter “tag” f. eks. Skomsvold.
Du kan også se samme bok i ulike oversettelser ved å søke etter “tag” på originaltittel, f. eks. Vaffelhjarte.

Over 550.000 norske bøker er elektronisk tilgjengelig!

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek – tidligere omtalt som Bokhylla.no – gir brukere med norske IP-adresser tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000.
Men også brukere uten norsk IP-adresse kan søke om tilgang for “særskilte bruksformål, i hovedsak forskning, utdanning og profesjonell oversettervirksomhet”.
Tilgang gis vanligvis for en periode på 6 måneder med mulighet for forlengelse.
Les mer om hvordan søke her.
Mer om bokhylla.no her.

Norske dialekter

Norske dialekter kan være utfordrende, også for nordmenn! Vi anbefaler gjerne denne dialektdatabasen utarbeidet av Universitetet i Tromsø.
For noen år siden laget dessuten NRK en interessant TV-serie; “Dialektriket”. Se serien her (også tilgjengelig i utlandet).

Klisjeer

Det finnes et eget nettsted for klisjeer – skrevet og drevet av Hans Tvedt. Dette er et con amore-prosjekt om norske uttrykksmåter der “opplysninger (…) er samvittighetsfullt gjennomgått og etter beste evne undersøkt mot originale eller i det minste troverdige kilder”.

Andre ressurser

Språkrådet arbeider for å “styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet”.
Nettsidene deres tilbyr bl.a. språkhjelp, ordbøker og nyheter om norsk språk.

På Reddit.com har vi funnet en (engelsk) liste med norske språkressurser

NRKs radioprogram Språkteigen dreier seg om “nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener”.
(Programmet er tilgjengelig i hele verden).

NRK har også i mange år sendt TV-serien Eides språksjov. Her dykker journalist Linda Eide på humoristisk – og musikalsk – vis ned i språklige finurligheter sammen med både eksperter og interessante gjester.

NRK har dessuten gjort veldig mange av sine programmer tilgjengelige i utlandet, se oversikt her.

Slang er alltid en utfordring! Det finnes heldigvis nettsteder som kan være nyttige, som www.slang.no og fakta om slang på Store norske leksikon.
Det er også utgitt flere slangordbøker som Norsk slang-ordbok av Tone Tryti (2008), Slang av Ingrid Kristine Hasund (2006) og Kebabnorsk ordbok av Andreas Østby (2005). Den siste er dessverre ikke lenger i salg i bokhandel, men kan forhåpentligvis skaffes gjennom antikvariat. (Mer informasjon om kebabnorsk finnes også her).
Et interessant søkevertøy for ordbruk er Nasjonalbibliotekets ordbase der kan man søke etter historisk frekvens på bruk av ord.

Oversetteren og forfatteren Cecilie Winger står bak podcasten Oversettere er ålreite folk!

To norske frilansere har en populær podcast-serie som heter Frilanslivet.

Prosjekt Runeberg arbeider på frivillig basis med å lage elektroniske utgaver av klassisk nordisk litteratur og gjøre dem fritt tilgjengelig på internett.

Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger – i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort – skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 1997.

Er du spesielt opptatt av å oversette barne- og ungdomslitteratur?

Da anbefaler vi denne siden med ressurser på bloggen World Kid Lit. De setter pris på tips og forslag til saker – og også bøker å omtale.

Arbeidsplass

Er du på jakt etter en skrivestue i Norge eller utlandet? NFFO har samlet annonser fra tilbydere på sine nettsider.

Oversettere bosatt utenfor Norge kan søke om reise til Oslo og opphold på NORLAs oversetterhotell.

Det er også mulig å søke om kontorplass i NORLAs lokaler. Les mer her.

NORLAs tilskuddsordninger for oversettere

Vi har samlet alle tilskuddsordningene for oversettere her.

Norske agenter og forlag

Detaljer og kontaktinformasjon til norske agenter og forlag finner du her.

Norske oversetterforeninger

I Norge har vi to oversetterforeninger for litterære oversettere:
Norsk Oversetterforening samler de skjønnlitterære oversetterne
og
NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) samler de faglitterære oversetterne.

Har du sett NORLAs intervjuserie “Månedens oversetter”?

I intervjuene blir du bedre kjent med noen av de mange gode oversetterne av norsk litteratur.

Derfor oversetter jeg

I forbindelse med oversetterkonferansen vi arrangerte på Kløfta sommeren 2023 laget vi også serien “Derfor oversetter jeg”.
Les intervjuene her

Oversetterstafett mellom tyskspråklige oversettere

I forbindelse med at Norge var gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 startet vi en oversetterstafett. På Frankfurt-prosjektets nettsider norwegen2019.com kan du bli bedre kjent med flere av dem som oversetter fra norsk til tysk.
Les intervjuene enten på engelsk eller på tysk.

Norske litteraturfestivaler

Norge kan tilby et rikt mylder av litteraturfestivaler, faktisk flere enn 60 ulike! Festivalene er spredd geografisk over hele landet og foregår gjennom hele året, med unntak av juli og desember.
Vi anbefaler denne festivaloversikten og også dette festivalkartet.

På jakt etter mer informasjon?

Lenker til gode nettsteder om norsk litteratur har vi samlet her.

Informasjon om norsk bokbransje finner du her.