Nyheter fra NORLA

Bevilget tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet

Mette globuser blur
Foto: Mette Børja

NORLAs tilskuddsordning for eksport- og markedstiltak skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører. Tilskuddsordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere.

Høsten 2020 ble det bevilget tilskudd til følgende prosjekt:

Cappelen Damm Agency: Videreutvikling av innhold i digitale markedskanaler for forfatterskapene Vigdis Hjorth, Roy Jacobsen, Linn Strømsborg, Lotta Elstad, Torbjørn Ekelund, Bjørn F. Rørvik, Anna Fiske, Jenny Jordahl, Marta Breen og Hilde Østby.

Neste søknadsfrist er 1. februar 2021.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019