Nyheter fra NORLA

Første Nye stemmer-kull ferdig

Endelig kollasj talenter
© Fotograf ø. til venstre: Linnea Syversen, ø. til høyre: Kateryna Babkina, nederste to bilder: Agnete Brun.

NORLA har etablert programmet «Nye stemmer» for å hjelpe nye, norske forfattere ut mot et internasjonalt marked. Første kull er nå ferdig og har bestått av Simen Ekern, Roskva Koritzinsky, Nils Henrik Smith og Sigbjørn Mostue.

Gjennom våren har de både hatt samlinger i Oslo, og de har fått prøve seg på scener i utlandet der de har deltatt på bokmesser i Tyskland og Georgia. På den internasjonale bokmessen i Tbilisi i mai var de fire norske forfatterne hovedgjester.

Nye stemmer-programmet har som målsetning å gi deltakerne en bevissthet om hva oversettelse er og hvordan oversettere arbeider. Både i Leipzig og Tbilisi deltok de fire på et oversetterseminar der de arbeidet tett med oversettere.

- “Vi er veldig fornøyd med første runden av Nye stemmer, og ser frem til å gå i gang med neste kull til høsten», sier prosjektleder Dina Roll-Hansen.

Våren 2017 besto programmet av:

26.- 28. januar
Første samling i Oslo der de fire fikk forelesninger om internasjonal bokbransje, om oversettelsesteori og intensiv workshop i å «pitche» sine egne skriveprosjekter på engelsk. De fikk prøve ut pitching i praksis under et besøk på Skaugum der de skulle presentere seg for kronprinsesse Mette-Marit som er ambassadør for norsk litteratur frem mot Frankfurt 2019.
Les mer.

20- 25. mars
De fire deltok på bokmessen i Leipzig. En av de største litterære begivenhetene i Tyskland med 270 000 besøkende.
De hadde samarbeidet med en oversetter om prøveoversettelse som ble presentert på den nordiske standen som var godt besøkt. Forfatterne deltok også på et seminar for tyske oversettere.
Les mer.

22.- 27. mai
De fire var hovedattraksjoner på den internasjonale bokmessen i Tbilisi, Georgia med diverse sceneintervjuer med georgiske forfattere og paneldiskusjoner om forskjellige evner. I forkant av bokmessen deltok de også på et oversetterseminar for oversettere til georgisk og aserbajdsjansk. Alle holdt foredrag om sine bøker og norsk litteratur,
og alle jobbet tett med oversetterne i små grupper.
Les mer.

30. mai
Sigbjørn Mostue møtte ni oversettere under NORLAs seminar for tyske oversettere av barne- og ungdomslitteratur under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Oversetterne hadde laget prøveoversettelser av «Brages historie» og arbeidet med tekstene i en egen workshop.
Les mer.

Det er blitt laget prøveoversettelser av alle fires tekster til engelsk og tysk innen rammene av programmet.

Les alt om Nye stemmer her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019