Nyheter fra NORLA

Hilsen fra Frankfurt-teamet

20170817 norla 301
Fra v: Litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande,  NORLAs direktør Margit Walsø, prosjektleder Halldór Gudmundsson, PR-ansvarlig Sunniva Adam. Prosjektassistent Ellen Trautmann Olerud var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Eivind Røhne.

I dag er det 452 dager til 1. januar 2019. Fra denne dagen har Norge gjestelandsstatus i forbindelse med Frankfurter Buchmesse 2019. 2019 blir et helt år der norsk litteratur og kultur er i fokus i Tyskland. Som vi gleder oss!

NORLA og Frankfurt 2019-teamet arbeider aktivt med alle deler av prosjektet, fra et stort oversetterseminar i Hamburg i november til dialog med potensielle sponsorer og planlegging av det omfattende kulturprogrammet som skal finne sted i hele Tyskland i 2019.

Forrige uke var kulturkoordinator i Frankfurt 2019-teamet, Marit Ingvill Sande, i Lofoten. Hun deltok på Coast Contemporary for å fortelle om gjestelandsprosjektet. Coast Contemporary er en reise med Hurtigruten som samler kulturaktører, journalister og kunstnere fra hele verden for å vise frem norsk moderne kunst. Denne uken arrangerte Sametinget sin kulturkonferanse, der var litteraturkoordinator Andrine Pollen og prosjektleder Halldor Gudmundsson til stede.

Under bokmessen i 2019 skal Norge ha en paviljong på 2300 kvadratmeter. I disse dager arbeider vi med konsept og design av paviljongen. I nærmeste fremtid skal vi lyse ut konkurranse for utvikling av konsept og design for paviljongen.

Nå forbereder vi oss til en innholdsrik og hektisk uke på årets Frankfurter Buchmesse sammen med en stor norsk delegasjon. Vi gleder oss til å vise frem mulighetene gjestelandsstatusen bringer med seg. Hold også øynene oppe for en spennende lansering!

Vi vil gjerne minne om at oversettelsesstøtten til tysk og engelsk er utvidet i forbindelse med Frankfurt-prosjektet. Søknader om oversettelsesstøtte som blir godkjent, og der bøkene utgis i 2018 og 2019, er garantert oversettelsesstøtte på 50%. I tillegg til dette, kan verk av stor kulturell betydning, som ikke nødvendigvis har stort kommersielt potensial, i enkelte tilfeller kunne få inntil 75% støtte. Søknader om støtte til slike verk vil bli behandlet av Frankfurt-teamet.
Les mer om oversettelsesstøtten her.

Beste hilsen fra Frankfurt-teamet

For kontaktinformasjon, klikk her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019