Nyheter fra NORLA

Julehilsen fra NORLA

Mette julehjerte i solnedgang
Foto: Mette Børja

Også i 2021 ble bokbransjens aktiviteter preget av begrensede fysiske møteplasser for bokmesser og festivaler. Desto viktigere ble de fysiske aktivitetene som har latt seg gjennomføre, som deltakelse på Frankfurter Buchmesse, markering i Brno av 100 norske bøker utgitt på tsjekkisk, oversettermøte i London, Non/fiction-bokmessa i Moskva og litteraturframstøt i New York.

Samtidig har det vært god oppslutning om våre digitale tilbud som webinarer for agenter, redaktører og oversettere, som arrangeres i nært samarbeid med norske ambassader og konsulater. Og vi er glade for at årets nyvinning, NORLAs oversetterkonditori, er blitt tatt godt imot. Dette uformelle månedlige tilbudet for oversettere av norsk litteratur har alt fått stamgjester fra flere himmelhjørner. Det er plass til flere!

Vi frem til et nytt år med nye muligheter – og forhåpentligvis en ny normalsituasjon der flere fysiske møter igjen blir mulig. Vi videreutvikler våre digitale møteplasser som del av våre øvrige planer.
Vi takker forfattere og agenter, oversettere, forlag, litteraturfestivaler og venner av norsk litteratur i inn- og utland for godt samarbeid, og sender en varm hilsen til Norges ambassader i utlandet.

Riktig god lesejul!

Beste hilsen Margit Walsø, direktør NORLA

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019