Nyheter fra NORLA

NORLAs årsmelding for 2022

Årsmelding til web 1

NORLA bevilget i 2022 tilskudd for oversettelse til 46 ulike språk – deriblant to oversettelser fra nord-samisk. Det ble i alt mottatt 521 søknader om tilskudd til oversettelse, og av disse ble 510 innvilget, fordelt på 410 skjønnlitterære titler og 100 sakprosa-titler. Av totalen var 138 titler for målgruppen barn og unge.

De 510 bevilgningene fordeler seg på 353 ulike titler, og i dette er 240 forfatterskap/forfattersamarbeid representert. Til sammenligning var det i 2021 521 bevilgninger, 375 ulike titler og 254 forfatterskap.

I 2022 bevilget NORLA for første gang tilskudd til oversettelser direkte fra samisk: Edel Marit Gainos spøkelsesfortellinger for ungdom, Dološ balddonasat, for oversettelse til engelsk (Canada) og Nils-Aslak Valkeappääs teaterstykke Ritnoaivi ja nieguid oaidni for oversettelse til fransk.
Det ble også bevilget ett tilskudd for oversettelse direkte fra norsk til urdu: Sigrid Undsets roman Jenny. Dette er sannsynligvis første gang en bok skrevet av en norsk kvinnelig forfatter utgis på urdu.

I årsmeldingen kan du lese mer om både tilskuddene og alle NORLAs aktiviteter i 2022. Den kan lastes ned under.

I vår webkalender for 2022 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019