Nyheter fra NORLA

Rekordstor interesse og økt tildelingsramme for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak

Eksport og markedstilskudd foto mette globuser blurred nøytral ill
Foto: Mette Børja

Med den pågående koronapandemien er utfordringene store for den norske og internasjonale bokbransjen. Bokmesser, litteraturfestivaler og arrangementer over hele verden er avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Dette påvirker ikke minst lanseringsreiser til utlandet for norske forfattere, og innsalgs- og promosjonsaktiviteter for norske litterære agenturer. For å bidra til å lette situasjonen for forfattere og bransjeaktører og sikre vedvarende god synlighet for norsk litteratur internasjonalt, justerer NORLA våre tilskudds- og støtteordninger så de kan gi best mulig effekt i denne spesielle tiden.

Interessen for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet har vært stor siden den ble lansert høsten 2019. Så langt har syv prosjekter fått tilskudd til aktiviteter som skal styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet. Til søknadsfristen i mai 2020 ble søkerne oppmuntret til å tenke nytt og gjerne sende søknader med digital vinkling. Det kom inn et rekordstort antall søknader. For å møte behovet og den store viljen hos søkerne til nytenkning i en usikker og vanskelig markedssituasjon, har NORLA derfor valgt å øke budsjettrammen for årets tildelinger, og legger hovedvekten av tildelingene til mai 2020.

- Vi er glad for de mange kreative og nyskapende søknadene, og det blir spennende å se og lære av de mange digitale satsningene som nå gjøres. Vi tror dette blir et godt bidrag til at norsk litteratur fortsetter å reise ut, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

Syv prosjekter er tildelt tilskudd i mai 2020:

Immaterial Agents: “Digital kampanje, Kenneth Moes Rastløs, UK”
Gyldendal Agency: “Digital submission av topptittel – Zeshan Shakar”
Magikon: “Digital markedsføringskampanje barnebøker, Japan og Taiwan”
Northern Stories: “Digital markedsføring av norske forfattere i utlandet”
Oslo Literary Agency: “Tilpasset markedsmateriell og kompetanseheving for styrket satsning på salg av dramatiseringsrettigheter”
Stilton Literary Agency: “På naturens skuldre. Digital markedsføringskampanje”
Winje Agency: “Digital pitchpresentasjon av forfattere og bøker”

Tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere.

Merk: For andre halvår 2020 vil det kun bli én søknadsfrist, i stedet for to. Denne fristen settes til 1. september 2020.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019