Nyheter fra NORLA

Styrelederskifte i NORLA

Arne vestbø, generalsekretær i nffo foto ilja c. hendel
Arne Vestbø. Foto: Ilja C. Hendel

Etter fire års innsats takker vi av NORLAs styreleder Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket.
Vi er særlig takknemlige for hans formidable innsats under NORLAs planlegging, gjennomføring og oppfølging av Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019.

Samtidig ønsker vi varmt velkommen vår nye styreleder Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO.

Vestbø uttaler følgende:
«Jeg er glad for og stolt over å bli vist denne tilliten, og ser fram til å samarbeide med administrasjonen og de andre styremedlemmene i årene framover.
Den nylig publiserte evalueringen av Frankfurt-satsingen viser at NORLA har gjort svært mye bra som kan bygges videre på, og de ansatte har klart å holde et imponerende trøkk, til tross for at pandemien medførte mange endringer i de umiddelbare planene etter gjestelandsprosjektet i 2019. Men det er selvsagt utfordrende å jobbe internasjonalt når verdens grenser i praksis er stengt. Sammen må vi nå sørge for at koronaviruset bare medførte en forsinkelse – og ikke et brudd – i en fortsatt sterk satsing på norsk litteratur i utlandet.»

Se NORLAs styre her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019