NORLAs styre

Styret i NORLA blir oppnevnt av bokbransjens organisasjoner,
Universitetet i Oslo og Det Kgl. Utenriksdepartement.

Styrets leder: Arne Vestbø
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Styrets nestleder: Taran L. Bjørnstad
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Styrets medlemmer:

Heidi Marie Kriznik, Den norske Forfatterforening

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo

Mads Nygaard, Den norske Forleggerforening

Heidi Austlid, Den norske Forleggerforening

Marit Borkenhagen, Norsk litteraturfestival Lillehammer

Dina Roll-Hansen, NORLA

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019