Nyheter fra NORLA

Tre nye eksport- og markedsprosjekter tar norsk litteratur ut i verden

Bokmesse 1.plass per dsc 0287 london
Foto: Per Øystein Roland

Den første tildelingslisten for 2020 for prosjekter som er tildelt midler til eksport- og markedstiltak i utlandet er nå klar.

Følgende tre prosjekter får tilskudd i februar 2020:

Cappelen Damm Agency: “Nettverkstreff med Anna Fiske, bokmessen i Bologna”
Immaterial Agents: “Pressetur til Norge for spansk presse, Gert Nygårdshaug”
Stilton Agency: “Markedsføring av Are Kalvøs Hiking to Hell i markeder der bok er under utgivelse og utvalgte nye markeder”

Tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere er søkbar for profesjonelle norske aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet. Ordningen ønsker å stimulere gode markedsideer og spissede satsinger for titler med særlig potensiale for eksport, samt å initiere nye og styrke eksisterende samarbeidsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere.

Grunnet utbruddet av covid-19-viruset er prosjekter som omfatter internasjonal reisevirksomhet innvilget utsettelse til slik virksomhet igjen er mulig å gjennomføre.

Neste søknadsfrist er 1. mai 2020.

Les mer

Kriterier og frister
Prosjekter som er tildelt tilskudd

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019