For agenter og forlag

Kriterier til oversettelse av fag- og skjønnlitteratur

Hensikten med NORLAs oversettelsesstøtte er å bidra til at flere norske bøker oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre revurderer kriteriene ved jevne mellomrom.

Formelle krav:
• Søker skal være utgiver i utlandet eller godkjent representant for denne.
• Boken må først være skrevet og utgitt på norsk og ha norsk ISBN-nummer.
• Den oversatte boken må ikke være publisert før søknad blir mottatt av NORLA, så fremt ikke særskilte grunner tilsier det. NORLA skal krediteres på kolofonsiden.
• Undertegnet kontrakt mellom utgiver og rettighetshaver til den norske utgaven, og mellom utgiver og oversetter, må foreligge.
• Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk. NORLA kan i enkelte tilfeller kontrollere kvaliteten på oversettelsen før oversettelsesstøtten utbetales.
• Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
• Boken må være av en viss kvalitet, og kvalitetsvurdering blir gjort av NORLAs faglige råd for skjønnlitteratur og fagbøker. Både når det gjelder kvalitetsvurdering og sjangerkriterier, legges det vekt på de faglige rådenes vurdering av det enkelte prosjekt. Samtidslitteratur prioriteres, og skjønnlitteratur skal normalt ha vært innkjøpt av Norsk kulturråd.

Generelt støttes et vidt spekter av fagboksjangre, som for eksempel sjangere innen sakprosa for det allmenne markedet og fagbøker for profesjonsmarkedet, høyskole og universitet. Vanligvis støttes ikke:
• Upubliserte forskningsrapporter samt vitenskapelige avhandlinger som enten ikke er publisert eller som er publisert, men ikke bearbeidet for et større publikum.
• Manualer og faktabøker med utelukkende kommersielt siktemål, som for eksempel hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, kokebøker, vinbøker o.l. Unntak kan gjøres for bøker som i særlig grad formidler norsk kultur for et utenlandsk publikum.

Digitale utgivelser:
NORLA støtter normalt ikke oversettelser av bøker som gis ut kun som e-bok. For land der e-bokomsetningen overstiger 20 % (foreløpig USA og England), kan NORLA likevel gi slik støtte til utgiver som oppfyller kravene vi setter til etablerte forlag. NORLA kan i enkelte tilfeller be om plan for markedsføring og distribusjon for aktuelle utgivelser.
NORLA kan vurdere støtte til rene, digitale utgivelser av bok-apper og rike e-bøker (tekst med andre elementer som bilder, film etc), for eksempel barnebøker, forutsatt at utgiveren er et etablert forlag.
• Det gis normalt ikke støtte til norske forlags digitale egenutgivelser på andre språk.

(Sist revidert september 2013).

Klikk her for å søke om oversettelsesstøtte.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019