For agenter og forlag

Oversettelsesstøtte til dramatikk

Kulturdepartementet bevilger hvert år en sum over NORLAs budsjett som er øremerket støtte til oversettelse av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Hovedsiktemålet med oversettelsesstøtten er å bidra til oppføring/produksjon av norske dramatiske verk i utlandet. Oversettelsesstøtten kan søkes av dramatiker evt. av oversetter eller produsent etter avtale med dramatiker.
Informasjon om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema finnes på Dramatikerforbundets hjemmeside Lenke til søknadsskjema finner du i venstre fane, under “Søknadsskjema, oversetterstøtten”.

Søknadsfrister hos dramatikerforbundet:
15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Mottakere av oversettelsesstøtten plikter å rapportere til Dramatikerforbundet på eget skjema om hvilke resultater støtten har gitt innen ett år.

Merk at for oversettelse av norsk dramatikk til andre språk for utgivelse i bokform, kan profesjonelle teatre/produsenter i utlandet – på lik linje med forlag – søke NORLA om oversettelsesstøtte.
Les mer

Også for utgivelse av dramatikk i bokform oversatt til andre nordiske språk, kan det søkes NORLA om støtte til oversettelsen. NORLA forvalter midler til slik støtte på vegne av Nordisk Ministerråd.
Les mer

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019