For agenter og forlag

Produksjonsstøtte til illustrerte bøker for barn og illustrert sakprosa

NORLA har i dag en ordning med produksjonsstøtte for illustrerte bøker for barn og en tilsvarende ordning for produksjonsstøtte til enkelte typer illustrert sakprosa.

PRODUKSJONSSTØTTE TIL ILLUSTRERTE BØKER FOR BARN
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, som vil utgi bildebøker/illustrerte romaner/grafiske romaner for barn og unge av norske forfattere og illustratører, kan søke NORLA om produksjonsstøtte. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen.
Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsesstøtte fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsesstøtte her.

Det kan søkes om inntil NOK 8.000 i produksjonsstøtte på denne ordningen.
Vanligvis vil tildelingene ligge mellom NOK 3.000 og 5.000.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.

Søknadsfristene for produksjonsstøtte til illustrerte bøker for barn er de samme som for oversettelsesstøtte:
Sakprosa: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitteratur: 1.4., 1.8. og 15.11.

PRODUKSJONSSTØTTE TIL ILLUSTRERT SAKPROSA
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, kan søke om produksjonsstøtte til utgivelse av norsk sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen. Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsesstøtte fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsesstøtte her.

Det er mulig å søke NORLA om produksjonsstøtte opp til NOK 16.000 for illustrert sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknadsfristene for produksjonsstøtte til illustrert sakprosa er de samme som for oversettelsesstøtte for sakprosa:
1.2., 1.6. og 1.10.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019