For agenter og forlag

Produksjonstilskudd til illustrerte bøker for barn og illustrert sakprosa

NORLA har i dag en ordning med produksjonstilskudd for illustrerte bøker for barn og en tilsvarende ordning for produksjonstilskudd til enkelte typer illustrert sakprosa.

PRODUKSJONSTILSKUDD TIL ILLUSTRERTE BØKER FOR BARN
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, som vil utgi bildebøker/illustrerte romaner/grafiske romaner for barn og unge av norske forfattere og illustratører, kan søke NORLA om produksjonstilskudd. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen.
Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsestilskudd fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsestilskudd her.

Det kan søkes om inntil NOK 8.000 i produksjonstilskudd på denne ordningen.
Vanligvis vil tildelingene ligge mellom NOK 3.000 og 5.000.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.

Søknadsfristene for produksjonstilskudd til illustrerte bøker for barn er de samme som for oversettelsestilskudd:
Sakprosa: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitteratur: 1.4., 1.8. og 15.11.

PRODUKSJONSTILSKUDD TIL ILLUSTRERT SAKPROSA
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, kan søke om produksjonstilskudd til utgivelse av norsk sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen. Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsestilskudd fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsestilskudd her.

Det er mulig å søke NORLA om produksjonstilskudd opp til NOK 16.000 for illustrert sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknadsfristene for produksjonstilskudd til illustrert sakprosa er de samme som for oversettelsestilskudd for sakprosa:
1.2., 1.6. og 1.10.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019