For agenter og forlag

Produksjonsstøtte til illustrerte bildebøker for barn og illustrert sakprosa

NORLA har i dag en prøveordning med produksjonsstøtte for bildebøker for barn. Ordningen er foreløpig forlenget ut 2018.
Vi opprettet i 2014 en tilsvarende prøveordning for produksjonsstøtte til enkelte typer illustrert sakprosa, som også er forlenget ut 2018.

PRODUKSJONSSTØTTE TIL ILLUSTRERTE BILDEBØKER FOR BARN
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, som vil utgi bildebøker av norske forfattere og illustratører, kan søke NORLA om produksjonsstøtte. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen.
Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsesstøtte fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsesstøtte her.

Det kan søkes om inntil NOK 8.000 i produksjonsstøtte for bildebøker for barn.
Vanligvis vil tildelingene ligge mellom NOK 3.000 og 5.000.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.

Søknadsfristene for produksjonsstøtte til bildedbøker for barn er de samme som for oversettelsesstøtte:
Sakprosa: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitteratur: 1.4., 1.8. og 15.11.

Ved spørsmål om produksjonsstøtten for bildebøker, kontakt NORLAs seniorrådgiver Dina Roll-Hansen.

PRODUKSJONSSTØTTE TIL ILLUSTRERT SAKPROSA
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, kan søke om produksjonsstøtte til utgivelse av norsk sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen. Det forutsettes også at forlaget samtidig søker oversettelsesstøtte fra NORLA.
Les mer om NORLAs oversettelsesstøtte her.

Det er mulig å søke NORLA om produksjonsstøtte opp til NOK 16.000 for illustrert sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknadsfristene for produksjonsstøtte til illustrert sakprosa er de samme som for oversettelsesstøtte for sakprosa:
1.2., 1.6. og 1.10.

Ved spørsmål om produksjonsstøtten for sakprosa, kontakt NORLAs seniorrådgiver Per Øystein Roland.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com