For oversettere

Mentorordning

NORLA har fra våren 2014 gleden av å tilby en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal være en støtte for å heve kompetansen blant oversettere.

Ordningen er forbeholdt dem som oversetter direkte fra norsk og har to målgrupper:

1) Erfarne oversettere som trenger faglig påfyll/inspirasjon eller som står overfor nye utfordringer, en ny sjanger, nytt språk og som ønsker hjelp til å komme videre.

2) Nybegynnere som strever med grunnleggende spørsmål, og som trenger hjelp til å unngå de mest opplagte oversetterfellene.

• Mentorordningen skal ikke erstatte språkvask og korrekturarbeid hos det utenlandske forlaget.

• Søknad om støtten skal være prosjektrelatert, og oversetter må vise til kontrakt med forlag om at den aktuelle boka skal bli gitt ut. Om ønskelig kan NORLA hjelpe til med å finne en egnet mentor.

NORLA honorerer en mentor til å komme med skriftlig og muntlig tilbakemelding på inntil 100 sider av en oversettelse som er under arbeid. Arbeidet blir normalt honorert med inntil NOK 5000, men summen blir fastsatt individuelt etter oppdragets omfang.

• Det skal skrives en rapport i etterkant om hvordan mentorordingen har fungert, som oversetteren sender til NORLA.

Man søker på eget søknadsskjema (under).

Mentorordningen er løpende, og har derfor ingen søknadsfrist.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com