Søknadsfrister hos Dramatikerforbundet: 15.2., 15.5., 15.9. og 15.11.

Tilskudd til oversettelse av dramatikk

NORLAs tildeler hvert år en sum av sitt budsjett til oversettelser av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Hovedsiktemålet med tilskuddet til oversettelse er å bidra til oppføring/produksjon av norske dramatiske verk i utlandet. Tilskuddet kan søkes av dramatiker evt. av oversetter eller produsent etter avtale med dramatiker.
Informasjon om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema finnes på Dramatikerforbundets hjemmeside – under “Oversetterstøtte”.

Søknadsfrister hos Dramatikerforbundet:
15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Mottakere av tilskudd til oversettelse plikter å rapportere til Dramatikerforbundet på eget skjema om hvilke resultater tilskuddet har gitt innen ett år.

Merk at for oversettelse av norsk dramatikk til andre språk for utgivelse i bokform, kan profesjonelle teatre/produsenter i utlandet søke NORLA om tilskudd.
Les mer

Også for utgivelse av dramatikk i bokform oversatt til andre nordiske språk, kan det søkes NORLA om tilskudd. NORLA forvalter midler til slike tilskudd på vegne av Nordisk Ministerråd.
Les mer