Søknadsfrister hos Dramatikerforbundet: 15.2., 15.5., 15.9. og 15.11.

Tilskudd til oversettelser av dramatikk

NORLAs tildeler hvert år en sum av sitt budsjett til oversettelser av ny, norsk dramatikk. Ordningen administreres av Dramatikerforbundet gjennom Oversetterutvalget.

Hovedsiktemålet med tilskuddet til oversettelse er å bidra til oppføring/produksjon av norske dramatiske verk i utlandet. Oversettelsestilskuddet kan søkes av dramatiker evt. av oversetter eller produsent etter avtale med dramatiker.
Informasjon om ordningen, retningslinjer og søknadsskjema finnes på Dramatikerforbundets hjemmeside – under “Oversetterstøtte”.

Søknadsfrister hos dramatikerforbundet:
15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Mottakere av tilskudd til oversettelse plikter å rapportere til Dramatikerforbundet på eget skjema om hvilke resultater tilskuddet har gitt innen ett år.

Merk at for oversettelse av norsk dramatikk til andre språk for utgivelse i bokform, kan profesjonelle teatre/produsenter i utlandet – på lik linje med forlag – søke NORLA om oversettelsestilskudd.
Les mer

Også for utgivelse av dramatikk i bokform oversatt til andre nordiske språk, kan det søkes NORLA om tilskudd til oversettelsen. NORLA forvalter midler til slike tilskudd på vegne av Nordisk Ministerråd.
Les mer