Søknadsfrister: Faglitteratur 1.2, 1.6 og 1.10. | Skjønnlitteratur 1.4, 1.8 og 15.11.

Produksjonstilskudd til illustrerte bøker

NORLA har to ordninger med produksjonstilskudd for illustrerte bøker.

PRODUKSJONSTILSKUDD TIL ILLUSTRERT SKJØNNLITTERATUR
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, som vil utgi bildebøker/illustrerte romaner/grafiske romaner av norske forfattere og illustratører, kan søke NORLA om produksjonstilskudd. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen.
Det forutsettes også at forlaget samtidig søker om NORLAs tilskudd til oversettelse.

Det kan søkes om inntil NOK 12.000 i produksjonstilskudd på denne ordningen.

Det søkes på eget søknadsskjema, som finnes under.

Søknadsfristene for produksjonstilskudd til illustrerte bøker er de samme som for oversettelsestilskudd til skjønnlitteratur:
Skjønnlitteratur: 1.4., 1.8. og 15.11.

PRODUKSJONSTILSKUDD TIL ILLUSTRERT SAKPROSA
Utenlandske forlag, inkludert forlag i Norden, kan søke om produksjonstilskudd til utgivelse av norsk sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad. Forutsetningen er at utgivelsen holder samme standard på produksjonen som ved den norske utgivelsen.
Det forutsettes også at forlaget samtidig søker om NORLAs tilskudd til oversettelse.

Det er mulig å søke NORLA om produksjonstilskudd opp til NOK 20.000 for illustrert sakprosa der illustrasjonsgraden er høy eller der det er en spesielt krevende utstyrsgrad.

Det søkes på eget søknadsskjema (under).

Søknadsfristene for produksjonstilskudd til illustrert sakprosa er de samme som for oversettelsestilskudd for sakprosa:
1.2., 1.6. og 1.10.