For arrangører

Internasjonalt delegatprogram for litteraturfestivaler

NORLA forvalter siden våren 2022 en ny ordning for internasjonalt delagatprogram ved norske litteraturfestivaler og andre sentrale litteraturarrangementer i Norge.

Ordningen forvaltes på vegne av Utenriksdepartementet.

Målet med ordningen er at norsk litteratur og norske forfattere får internasjonale muligheter gjennom presentasjoner i Norge overfor internasjonale aktører.

Norske litteraturfestivaler og andre sentrale litteraturarrangementer kan søke NORLA om tilskudd.

Tilskudd kan gis til organisering og gjennomføring av internasjonale delagatprogrammer ved norske litteraturfestivaler og
-arrangementer. Delegatene som inviteres til Norge vil omfatte utenlandske forlagsredaktører, litteraturfestivalarrangører, agenter, litteraturjournalister, bokhandlere og andre aktører med direkte litteraturfaglig tilknytning.

Søkere kan antydningsvis få dekket reise- og oppholdsutgifter for inntil 4-5 delegater.

Kortfattet søknad sendes til NORLA. Prosjektbeskrivelse, liste over delegater, utkast til budsjett og programskisse for delegatenes program legges ved søknaden.

Kontaktperson for ordningen hos NORLA er seniorrådgiver Dina Roll-Hansen

Kriterier for tildeling:

Følgende kriterier ligger til grunn for NORLAs forvaltning av tilskuddsordningen:

- Festivalen må være sentral for sin genre i Norge

- Festivalen må ha et festivalprogram som presenterer et relevant utvalg av norske forfattere og andre relevante aktører innen det norske litteraturfeltet

- Festivalen må ha et eget internasjonalt delegatprogram for de inviterte internasjonale deltakerne

- Den norske aktøren skal tilrettelegge for at de internasjonale delegatene også treffer andre norske litteraturbransjeaktører under sitt opphold

- En programskisse skal følge søknaden

Indikatorer for måloppnåelse

Følgende indikatorer legges til grunn for vurdering av måloppnåelse

- Økt internasjonal etterspørsel og eksport av norsk litteratur

- Økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk for norske litteraturaktører

- Økt oppmerksomhet om norsk litteratur i internasjonale medier

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019