For arrangører

Reisetilskudd til norske forfattere og forelesere invitert til (fysiske eller digitale) festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

NORLA kan bidra med reisetilskudd til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Tilskuddet vil normalt kun dekke flybillett (økonomiklasse). Søknad må sendes av arrangør i utlandet, og det er løpende søknadsfrist.

Opplysninger om bevilget tilskudd fra NORLA skal fremgå i informasjonen om arrangementet, i tillegg til NORLAs logo (kan lastes ned her).

I etterkant av arrangementet skal både arrangør og forfatter/foreleser sende NORLA en rapport på minimum en halv side, med oppsummering av arrangementet, antall deltakere og gjerne bilder etc. Bruk gjerne skjemaene (under) som utgangspunkt.

Reiseråd for norske borgere
Vi gjør oppmerksom på at du som tilskuddsmottaker er forpliktet til å holde deg oppdatert på og følge norske myndigheters offisielle reiseråd.
Utenriksdepartementet lager også praktisk reiseinformasjon som det kan være nyttig å gjøre seg kjent med. Les mer.

Arrangør i utlandet søker på eget søknadsskjema (under).

Søknad må sendes minst én måned før arrangementet skal finne sted.
Alle søknader behandles i månedlige møter.

Andre tilskuddsordninger for norske forfattere/forelesere i utlandet:

NORLA forvalter også Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Les mer her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019