For oversettere

Mentorordning

NORLA har en egen mentorordning for oversettere av norsk litteratur. Mentorordningen skal bidra til å heve kompetansen blant oversettere.

Det kan også søkes om utgifter til å gjennomføre digital veiledning med mentor.

De som oversetter direkte fra norsk kan søke:

1) Erfarne oversettere som trenger faglig påfyll/inspirasjon eller som står overfor nye utfordringer, en ny sjanger, nytt språk og som ønsker hjelp til å komme videre.

2) Nybegynnere som har grunnleggende spørsmål, og som trenger hjelp til å unngå oversetterfeller.

• Mentorordningen skal ikke erstatte språkvask og korrekturarbeid hos det utenlandske forlaget.

• Søknaden skal være prosjektrelatert, og oversetter må vise til kontrakt med forlag om at den aktuelle boka skal utgis.

NORLA honorerer en mentor for å komme med skriftlig og muntlig tilbakemelding på inntil 100 sider av en oversettelse. Arbeidet blir normalt honorert med inntil NOK 7000, men summen blir fastsatt individuelt etter oppdragets omfang.

NORLA ønsker en rapport i etterkant av prosjektet.

Søknader behandles fortløpende.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019