Norge er gjesteland ved bokmessen i Warszawa 2022

Wtk 2021 1
Bokmessen arrangeres på Kulturpalasset, Warszawa

Norge er gjesteland ved bokmessen i Warszawa 26. – 29. mai. Bokmessen finner sted i Kulturpalasset og er Polens viktigste bokmesse.

Gjestelandsprosjektet er organisert av NORLA i tett samarbeid med den norske ambassaden i Warszawa.

220419 norlawarsaw970x200eng

Omfattende norsk program på Bokmessen i Warszawa 2022

Bokmessen er en spennende anledning til å presentere et bredt spekter av norsk litteratur for det polske markedet. Flere norske forfattere vil møte sitt polske publikum og dermed styrke forbindelsen mellom våre to land. Satsningens slagord er “The Dream We Carry” og 26. april kunne vi stolt presentere programmet:

Vi er glade for at 30 forfattere fra Norge kommer til Warszawa og deltar i 50 litterære arrangementer i løpet av fire dager på Kultur- og vitenskapspalasset.
NORLA tilbyr også møteplasser mellom norske agenter og utenlandsk bransje.
Det blir også pop-up språkkurs, og barn er velkommen til våre kreative verksteder fredag og lørdag.

Fire forfattere/illustatører deltar i tillegg på tegneseriefestivalen Komiksowa Warszawa, som arrangeres på Kultur- og vitenskapspalasset samtidig med bokmessen.

Les mer og se hele programmet her

Mer om forfatterne/illustratørene her

Om gjestelandsprosjektet

Polen er et viktig marked for norsk litteratur og det er en stor interesse for alt fra krim og Nordic noir til barnelitteratur og tegneserier. Polsk litteratur finner også gjenklang i Norge. Gjestelandsprosjektet understreker fellesinteressen mellom våre kulturer og språk.

“Jeg er henrykt over at Norge er gjesteland på årets bokmesse i Warszawa. Stor litteratur kan bevege, provosere og vise oss det vi har felles. Dette trenger vi mer enn noen gang før, nå som vi forsøker å legge pandemien bak oss. Norges deltagelse på bokmessen vil gjøre norsk litteratur enda mer tilgjengelig for et polsk publikum, til glede for både forfattere og lesere”, sier Anniken Huitfeldt, utenriksminister i Norge.

“Vi er veldig glade for å være æresgjest på bokmessen i Warszawa. Dette er en stor mulighet til nok en gang å presentere forfattere og bøker fra Norge for et internasjonalt marked, denne gangen for polske lesere. I de siste fem årene har polsk vært blant topp ti språk i NORLAs statistikk for oversettelsestilskudd. Mange forfattere fra Norge er allerede tilgjengelige i polsk oversettelse, så det litterære programmet vil vise alle sider ved norsk samtidslitteratur”, sier Margit Walsø, direktør for NORLA.

220220 warsawpolishrgb

Vi er i full gang med å forberede Norges gjestelandsstatus ved bokmessen i Warszawa 25.-29. mai

Planleggingen av det litterære programmet for bokmessen er godt i gang, og NORLA samarbeider nært med den norske ambassaden i Warszawa. I slutten av mars ser vi frem til å reise til Polen for å treffe ulike samarbeidspartnere:
I Poznan vil vi besøke Raszynskich Biblioteket, og vi skal besøke universitetet og møte norsklærere, oversettere og norskstudenter. Derfra dra vi videre til Warszawa for å møte både bokmessen, universitetet og ambassaden.

Universiteter med norskundervisning er svært viktige både for rekruttering av oversettere og for formidling av norsk litteratur. I Polen er det hele 9 universiteter med norskundervisning, og vi vil gjerne involvere disse i prosjektet på forskjellige måter. Frem mot bokmessen i mai besøker vi Poznan, Gdansk og Warszawa. En gruppe norskstudenter fra Poznan vil dessuten delta som frivillige under Norsk litteraturfestival på Lillehammer med tilskudd fra oss. Tidlig i mai reiser vi til Gdansk for å delta på et seminar for universitetsstudenter der temaet er oversettelse.

Alle universitetene får også mulighet for tilskudd til reisestipend til studenter som ønsker å reise til Warszawa under bokmessen.

NORLA søker en polsktalende praktikant

Praktikantstillingen egner seg for studenter eller nyutdannede som snakker og skriver polsk og engelsk flytende og som ønsker arbeidserfaring.
Kjenner du du noen som passer beskrivelsen eller ønsker du å søke selv?
Arbeidssted er Oslo.

Søknadsfristen er 25. april 2022
Les mer her

Reisetilskudd for oversettere til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr reisetilskudd til oversettere av norsk litteratur til polsk, 1.000 NOK pr oversetter. Oversettere som har vesentlig større utlegg for reise og opphold bes sende oss et begrunnet konstandsoverslag.
Spørsmål rettes til Dina Roll-Hansen

Søknadsfrist: utløpt (var onsdag 20. april 2022)
Se søknadsskjema her

Reisetilskudd til lærere og studenter i norsk språk og litteratur ved polske universiteter, for reise til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr reisetilskudd og ønsker at én lærer fra hvert universitet søker samlet for en gruppe studenter/lærere.
Anslagsvis gis et tilskudd på opptil 700 NOK pr student og for opptil 7 studenter/lærere fra hvert lærested. Hvis flere enn dette ønsker å reise ber vi om at det oppgis i søknaden.
Vi setter pris på at hvert universitet velger én søker som administrerer reisene, samt mottar og fordeler tilskuddet på de som reiser.
Spørsmål rettes til Dina Roll-Hansen

Søknadsfrist utløpt (var onsdag 20. april 2022)
Se søknadsskjema her

Reisetilskudd agenter/forlag til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr 10 reisetilskudd á 4000 NOK, som skal gå til å dekke reise og hotell for en person, i forbindelse med gjestelandsprosjektet ved bokmessen i Warszawa.

Hvem kan søke?
• Profesjonelle norske aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet.
• Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene som norsk agentur/forlag for å kunne motta tilskuddet.
• Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Søknadsfrist: utløpt (var mandag 11. april 2022)

Les mer

Mer om Norge som gjesteland

Bokmessens websider (engelsk og polsk)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019