13.-15. januar 2016

NORLA møter nordiske kollegaer i Stockholm

Norden kart

NORLAs ansatte er på reise 13.-15. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Stockholm.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com