Nyheter fra NORLA

Norge blir gjesteland på Bokmessen i Kairo 2024 

Kairo
Fra årets bokmesse i Kairo (fra v.): NORLAs direktør Margit Walsø, forfatter Veronica Salinas som presenterte sin bok "Reisen", bokens oversetter Sherin Abdel Wahab og forlegger i Sefsafa Publishing, Mohamed El-Baaly.

Mandag 6. februar ble det offisielt markert at Norge skal være gjesteland på Bokmessen i Kairo i 2024.

Bokmessen 

Bokmessen i Kairo er en publikumsmesse, som arrangeres over to uker i februar hvert år. Messen har i alt 3-4 mill. besøkende og får stor presseoppmerksomhet i den arabiske verden. Bokmessen er en kulturell møteplass med et bredt forfatterprogram og boksalg for publikum og byr på et stort konferanseprogram rettet mot et bransjepublikum.

Norsk program på bokmessen

På bokmessen i Kairo skal vi presentere et bredt og attraktivt program, som retter seg både mot et generelt publikum og mot bransjen.
Forfatterprogrammet skal gjenspeile sjanger- og temabredden i litteratur fra Norge som er utgitt på arabisk. Det vil inviteres i størrelsesorden 8-10 forfattere fra Norge for å delta i gjestelandsprogrammet i 2024.

Barne- og ungdomslitteratur, samtidslitteratur og narrativ sakprosa er spesielt populært i Egypt, og programmet skal løfte fram disse bøkene, deres forfattere og oversettere med vekt på bøker allerede oversatt til arabisk eller som utgis i løpet av 2024.
Sammen med bokbransjen i Norge og Egypt ønsker vi å lage et godt forberedende program som skal finne sted før bokmessen i 2024. Programmet vil handle om oversetterjobben, rekruttering av oversettere, bransjemøter og vil utnytte eksisterende NORLA-program for egyptiske bransjeaktører, som under Norsk litteraturfestival på Lillehammer.

Mål for gjestelandsprosjektet  

Et av de viktigste målene for den norske satsningen er å styrke rekruttering av oversettere fra norsk til arabisk.
Prosjektet skal i tillegg bidra til økt rettighetssalg på lenger sikt og gjøre norsk litteratur mer kjent i den arabiske verden.
Satsingen har også et mål om å bidra til utveksling og dialog mellom arabisk og norsk litteraturverden. 

Prosjektet

NORLA vil lede gjestelandsprosjektet i nært samarbeid med Den norske ambassaden i Kairo, oversetter Sherin Abdel Wahab, aktuelle samarbeidsparter i Norge som Norsk barnebokinstitutt og andre, samt bokmessen, forlag og bokhandlere i Kairo. NORLA deltok under årets bokmesse for å knytte kontakter og forberede gjestelandssatsningen i 2024. Barnebokforfatteren Veronica Salinas deltok og presenterte bildeboken Reisen (illustrert av Camilla Engman) for publikum på bokmessen og i bokhandel.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019