28.05.2020

NORLAs årsmelding for 2019

2019 var året da Norge var gjesteland ved verdens viktigste bokmesse; Bokmessen i Frankfurt, med mottoet The Dream We Carry. NORLA planla og gjennomførte denne satsingen på vegne av regjeringen og bokbransjen. Aldri tidligere har vi hatt et år så tettpakket med aktiviteter!
(Du kan lese vår Frankfurt-rapport her).

I tillegg holdt nivået for antall norske titler som ble bevilget oversettelsesstøtte seg meget høyt (les mer).
Nå kan du lese om alle våre aktiviteter i årsmeldingen for 2019, som også kan lastes ned under.

I webkalenderen for 2019 finner du flere detaljer om alle NORLAs aktiviteter.
(Og alle aktiviteter i forbindelse med Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt finnes i aktivitetskalenderens Archiv på prosjektets nettsider norway2019.com).

Les NORLAs årsmelding for 2019 her:

Last ned årsmeldingen for 2019 her.

Tidligere årsmeldinger finner du her.

NORLA forvalter midler fra Utenriksdepartementet til ulike typer reisestøtte:
*For norske forfattere som inviteres til å delta på litterære arrangementer i utlandet.
*Til forfattere og forelesere som besøker universiteter i utlandet der det undervises i norsk.
*Og til utenlandsk presse som ønsker å reise til Norge.
Se oversikt over reisestøtte utbetalt i 2019 her.

Tidligere årsmeldinger

Du finner NORLAs tidligere årsmeldinger her.