Rapport

Norlas frankfurtrapport omslagsbilde
Design: Helge Hjorth Bentsen, NODE Berlin Oslo

Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 er den største samlede utenrikskulturelle satsingen Norge har gjennomført. Ser man på hovedmålene som NORLA satte seg for satsingen, ble disse nådd. Målet var å fornye fotfestet til norsk litteratur i Tyskland, skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur, vise Norge som en moderne kulturnasjon og revitalisere forholdet mellom Norge og Tyskland gjennom samarbeid om litterære og kulturelle prosjekter.

Prosjektets totale kostnader ble rundt 52 millioner kroner, som er i tråd med budsjett for gjestelandssatsingen. Rapporten dokumenterer og evaluerer NORLAs arbeid med prosjektet og resultater i forhold til målene for satsingen, vedtatt av styret i NORLA og nedfelt i statlige tilsagnsbrev.

Kulturdepartementet har vært oppdragsgiver for en ordinær, ekstern evaluering av oppnådde resultater for alle samarbeidsparter i gjestelandssatsingen.
Les mer om evalueringen her.

Les NORLAs egen rapport i sin helhet her

Les rapporten som oppslag her

Rapporter fra norsk-tyske samarbeidsprosjekter i kulturprogrammet som fikk tilskudd av NORLA etter utlysning, kan leses under.